XMFN releases

Year: All
  • All

2021


november 10, 2021 Regulatory
IRLAB publicerar delårsrapport för 1 juli – 30 september 2021


november 5, 2021 Regulatory
Valberedningen utsedd inför IRLABs årsstämma 2022


november 5, 2021
Kallelse till telefonkonferens i samband med IRLABs delårsrapport januari – september 2021


september 2, 2021
IRLAB erhåller stärkt patentskydd för Fas II-kandidaten pirepemat


augusti 25, 2021 Regulatory
IRLAB publicerar delårsrapport för 1 april – 30 juni 2021


juli 16, 2021
IRLAB bjuder in till konferenssamtal i samband med licensavtalet med Ipsen för läkemedelskandidaten mesdopetam


juli 15, 2021 Regulatory
Ipsen och IRLAB ingår exklusivt globalt licensavtal som syftar till att förbättra livet för personer med Parkinsons sjukdom


juni 15, 2021
IRLAB:s läkemedelskandidat pirepemats Fas I-resultat publicerade i vetenskapliga tidskriften CPDD


juni 2, 2021
IRLAB meddelar att aktieanalysföretaget Edison påbörjar bevakning av bolaget


maj 25, 2021
IRLAB:s läkemedelskandidat mesdopetams Fas I- resultat publicerade i vetenskapliga tidskriften PR&P


maj 6, 2021 Regulatory
Kommuniké från årsstämma 2021


maj 6, 2021 Regulatory
IRLAB delårsrapport januari – mars 2021


maj 5, 2021
IRLAB publicerar inspelat anförande och bolagspresentation inför digital årsstämma


april 15, 2021 Regulatory
IRLAB:s årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats


april 8, 2021 Regulatory
IRLAB:s valberedning föreslår Martin Nicklasson som ny styrelseledamot och lämnar motiverat yttrande


april 6, 2021 Regulatory
IRLAB kallar till årsstämma den 6 maj 2021


mars 25, 2021
IRLAB: Oberoende forskare bekräftar läkemedelskandidaten mesdopetams verkningsmekanism


mars 9, 2021
De första europeiska patienterna har doserats i IRLAB:s Fas IIb/III-studie med mesdopetam


februari 24, 2021 Regulatory
IRLAB bokslutskommuniké januari – december 2020


januari 29, 2021 Regulatory
IRLAB meddelar förändring av aktiekapital och antal aktier efter registrerad riktad emission


januari 12, 2021
IRLAB presenterar tillämpning av deep learning på multidimensionella effekter av CNS-läkemedel


januari 11, 2021
IRLAB presenterar nya data som indikerar att mesdopetam kan förebygga dyskinesier vid Parkinsons sjukdom
2020


december 18, 2020 Regulatory
IRLAB Therapeutics genomför riktad emission om 130 miljoner kronor


december 8, 2020
IRLAB stärker patentskydd för Fas IIb/III läkemedelskandidaten mesdopetam


november 11, 2020 Regulatory
IRLAB delårsrapport januari – september 2020


november 4, 2020
IRLAB startar Fas IIb/III-studie med mesdopetam i USA


oktober 30, 2020 Regulatory
Valberedningen i IRLAB utsedd inför årsstämma 2021


oktober 1, 2020 Regulatory
IRLAB:s ansökan om IND för mesdopetam godkänd av FDA


september 30, 2020 Regulatory
IRLAB:s aktie handlas från idag på Nasdaq Stockholms huvudlista


september 25, 2020 Regulatory
IRLAB offentliggör prospekt i samband med notering på Nasdaq Stockholms huvudlista


september 23, 2020 Regulatory
IRLAB Therapeutics har godkänts för notering på Nasdaq Stockholms huvudlista


september 10, 2020
IRLAB:s läkemedelskandidat pirepemat presenteras på omslaget av topprankade vetenskapliga tidskriften JPET


augusti 26, 2020 Regulatory
IRLAB delårsrapport januari – juni 2020


augusti 3, 2020
IRLABs IRL752 föreslås få det unika INN-namnet pirepemat av WHO


juli 9, 2020
IRLAB:s kliniska läkemedelskandidat IRL752 publicerad i JPET


juni 24, 2020
IRLABs mesdopetam presenteras på omslaget av topprankade vetenskapliga tidskriften JPET


juni 4, 2020
IRLAB:s Fas IIb/III-studie vid Parkinsons sjukdom inriktas mot god rörelseförmåga


maj 7, 2020 Regulatory
Kommuniké från årsstämma 2020 i IRLAB Therapeutics AB


maj 7, 2020
Ordförandens brev till aktieägarna i IRLAB Therapeutics inför årsstämman 2020


maj 7, 2020
IRLAB publicerar video av VD-presentationen och förbereder livesändning av årsstämman 2020


maj 7, 2020 Regulatory
IRLAB delårsrapport januari – mars 2020


maj 6, 2020
IRLAB:s kliniska läkemedelskandidat mesdopetam publicerad i JPET


april 24, 2020
IRLAB erbjuder förhandsröstning på årsstämman


april 7, 2020 Regulatory
IRLAB publicerar årsredovisning för 2019


april 7, 2020 Regulatory
IRLAB kallar till stämma den 7 maj 2020


mars 23, 2020
IRLAB:s Fas IIa-studie med IRL752 publiceras i Movement Disorders


februari 27, 2020 Regulatory
IRLAB:s företrädesemission övertecknad


februari 7, 2020 Regulatory
IRLAB offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen


februari 6, 2020 Regulatory
IRLAB lanserar ny webbplats


februari 6, 2020 Regulatory
IRLAB bokslutskommuniké 2019


februari 4, 2020
IRLAB:s IRL790 får nya namnet ’mesdopetam’
2019


december 12, 2019 Regulatory
IRLAB har genomfört en riktad emission om 70 MSEK och beslutar om företrädesemission om cirka 145 MSEK


december 12, 2019 Regulatory
IRLAB avser att genomföra en kapitalanskaffning om cirka 215 MSEK


november 7, 2019 Regulatory
IRLAB delårsrapport januari – september 2019


november 6, 2019
IRLAB:s läkemedelskandidater IRL942 och IRL1009 har beviljats patent i USA och Europa


oktober 21, 2019
IRLAB presenterar vid Society for Neuroscience 2019 års Neuroscience conference


oktober 17, 2019 Regulatory
Valberedningen i IRLAB utsedd


september 26, 2019
IRLAB:s IRL790 föreslås få unikt INN av WHO


september 23, 2019
IRLAB presenterar på 2019 års ’International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders’


augusti 28, 2019 Regulatory
IRLAB delårsrapport januari – juni 2019


augusti 28, 2019
IRLAB fortsätter klinisk utveckling i LIDs med IRL790 baserat på fördjupad analys av positiva Fas IIa-resultat


juli 16, 2019 Regulatory
IRLAB rapporterar top line-resultat från Fas IIa studie med IRL790


maj 28, 2019
IRLAB och forskningskonsortium tilldelas Vinnova bidrag på 2,9 MSEK


maj 27, 2019 Regulatory
Idag, den 27 maj, är sista dag för handel i IRLAB:s aktie före aktiesplit


maj 17, 2019 Regulatory
IRLAB genomför aktiesplit


maj 9, 2019
IRLAB slutför rekrytering till Fas II-studien med IRL790 för Parkinsons sjukdomspatienter med dyskinesi


april 25, 2019 Regulatory
IRLAB – beslut vid årsstämma 2019


april 25, 2019 Regulatory
IRLAB delårsrapport januari-mars 2019


april 3, 2019 Regulatory
IRLAB Therapeutics AB publicerar årsredovisning för 2018


mars 26, 2019 Regulatory
IRLAB Therapeutics AB kallar till årsstämma den 25 april 2019


mars 14, 2019
IRLAB adderar kliniker till Fas II-studie med IRL790 och passerar DSMB:s andra säkerhetsgranskning


februari 27, 2019 Regulatory
IRLAB bokslutskommuniké 2018
2018


december 18, 2018
IRLAB uppdaterar om läkemedelskandidaten IRL790s kliniska program


december 6, 2018
Natures npj Parkinson’s Disease publicerar klinisk studie med IRLAB:s läkemedelskandidat IRL790


november 22, 2018
En ny patentansökan för IRLAB:s läkemedelskandidat IRL752 har publicerats av World Intellectual Property Organization, WIPO


november 14, 2018 Regulatory
IRLAB delårsrapport januari – september 2018


oktober 30, 2018
IRLAB lämnar fördjupad information om resultat från framgångsrik Fas IIa-studie med IRL752 i Parkinsons sjukdom


september 26, 2018
IRLAB presenterar ISP vid konferensen CNS and Neurodegenerative Targets i Boston


september 20, 2018 Regulatory
Valberedningen i IRLAB utsedd


september 19, 2018 Regulatory
IRLAB utser två nya läkemedelskandidater och uppdaterar projektportföljen


september 11, 2018
IRLAB har erhållit notice of allowance för amerikanskt patent


augusti 30, 2018 Regulatory
IRLAB rapporterar lovande effektdata från Fas IIa-studie med IRL752


augusti 29, 2018 Regulatory
IRLAB delårsrapport januari – juni 2018


juni 29, 2018 Regulatory
IRLAB rapporterar ”top-line” resultat från Fas IIa studie med IRL752


maj 23, 2018 Regulatory
IRLAB Therapeutics har genomfört en riktad nyemission om 138,6 mkr till topprankade investerare i USA och Sverige


maj 17, 2018 Regulatory
IRLAB förbereder notering på Nasdaq Stockholms huvudlista


maj 16, 2018 Regulatory
IRLAB – Beslut vid årsstämma 2018


maj 16, 2018 Regulatory
IRLAB delårsrapport januari – mars 2018


april 20, 2018 Regulatory
IRLAB Therapeutics AB (publ) publicerar årsredovisning 2017


april 13, 2018 Regulatory
IRLAB Therapeutics AB (publ) kallar till årsstämma den 16 maj 2018


mars 12, 2018
Internationell uppmärksamhet för IRLAB:s forskningsplattform


februari 27, 2018 Regulatory
IRLAB Bokslutskommuniké 2017


januari 31, 2018
IRLAB uppdaterar om pipeline i klinisk fas – mycket goda förutsättningar för fortsatt utveckling av båda läkemedelskandidaterna, IRL752 och IRL790
2017


november 15, 2017 Regulatory
IRLAB får tillstånd att genomföra Fas II-studie med IRL790 i Storbritannien


november 15, 2017 Regulatory
IRLAB delårsrapport januari – september 2017


oktober 5, 2017 Regulatory
IRLAB erhåller tillstånd från finska läkemedelsverket


oktober 4, 2017
IRLAB inleder Fas II-studie med IRL752 för behandling av demens vid Parkinsons sjukdom


september 20, 2017 Regulatory
Valberedningen i IRLAB utsedd


augusti 29, 2017 Regulatory
IRLAB delårsrapport april-juni 2017


augusti 25, 2017 Regulatory
IRLAB erhåller tillstånd att genomföra Fas II-studie med IRL752


augusti 17, 2017
IRLAB tecknar avtal om Fas 2-studie med IRL790


juni 30, 2017 Regulatory
IRLAB utser ny CFO och rekryterar forskare


maj 24, 2017 Regulatory
IRLAB patentansöker om storskalig produktionsmetod


maj 16, 2017 Regulatory
IRLAB – Beslut vid årsstämma 2017


maj 16, 2017 Regulatory
IRLAB Therapeutics delårsrapport jan-mars 2017


maj 15, 2017 Regulatory
IRLAB meddelar positiva resultat från studie med IRL790


april 24, 2017 Regulatory
Valberedningens förslag till styrelse i IRLAB Therapeutics AB


april 10, 2017 Regulatory
IRLAB Therapeutics AB (publ) publicerar årsredovisning för 2016


april 10, 2017 Regulatory
IRLAB Therapeutics AB (publ) kallar till årsstämma den 16 maj 2017


mars 16, 2017 Regulatory
IRLAB Therapeutics AB (publ) rapporterar positiva resultat från kliniska Fas 1-studier för IRL752 och ingår avtal om att genomföra Fas 2-studier


februari 28, 2017 Regulatory
Första handelsdag för IRLAB Therapeutics aktier på First North Premier


februari 27, 2017 Regulatory
IRLAB Therapeutics AB (publ) Bokslutskommuniké för 2016


februari 14, 2017 Regulatory
IRLAB Therapeutics offentliggör utfall i nyemission – första handelsdag planerad till 28 februari


februari 10, 2017 Regulatory
IRLAB Therapeutics AB:s (publ) har godkänts för notering på First North Premier


januari 30, 2017 Regulatory
IRLAB Therapeutics inleder teckningsperiod för nyemission inför listning på Nasdaq First North Premier


januari 25, 2017 Regulatory
IRLAB Therapeutics ansöker om listning på Nasdaq First North Premier och offentliggör prospekt