Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom är den vanligaste neurodegenerativa sjukdomen efter Alzheimers sjukdom. Globalt beräknas drygt sex miljoner människor att leva med sjukdomen idag, men redan 2035 beräknas antalet drabbade vara dubbelt så många. 

Försvagande, progressivt och kostsamt

Parkinsons sjukdom är både kronisk och progressiv, vilket innebär att den är både livslång och förvärras med tiden. De första symtomen visar sig vanligtvis i sextioårsåldern, men både tidigare och senare debut förekommer. Sjukdomen drabbar både män och kvinnor med en något högre förekomst hos män. Parkinsons sjukdom består både av motoriska och icke-motoriska symtom som de listade nedan:

Huvudsymtom:

  • Tremor – Skakningar i händer, armar och ben
  • Rigiditet – Muskelstelhet
  • Bradykinesi – Svårighet att röra sig
  • Postural dysfunktion – Nedsatt balans

När sjukdomen utvecklas uppkommer andra symtom:

  • Dyskinesier (en konsekvens av den nödvändiga behandlingen med levodopa)
  • Balansproblem och fall
  • Tal- och sväljsvårigheter
  • Psykotiska symtom, t.ex. hallucinationer
  • Autonoma symtom, t.ex. blodtrycksfall och inkontinens
  • Kognitiv försämring – demens

Hög utbredning och stora kliniska behov

Det uppskattas att ungefär sex miljoner människor globalt sett är drabbade av Parkinsons sjukdom. Redan år 2040 beräknas denna siffra ha ökat till en patientpopulation om nästan 13 miljoner.

Det finns alltså ett växande behov för behandlingar som kan förbättra livskvaliteten för personer drabbade av Parkinsons sjukdom genom inriktning mot både motoriska och icke-motoriska symtomen. Dessutom finns det ett behov för neuroskyddande eller sjukdomsmodifierande läkemedel som kan sakta ned eller stoppa sjukdomsutvecklingen.

Inget botemedel eller tydlig orsak till uppkomsten

Parkinsons sjukdom innebär att nervceller som använder signalsubstansen dopamin långsamt försvinner och nivån av dopamin minskar i hjärnan. Dopaminet är viktigt för att signalerna från olika delar av hjärnan ska nå varandra. Diagnosen av Parkinsons sjukdom sker normalt inte förrän närmare 80 procent av de nervceller som signalerar med hjälp av dopamin har gått förlorade. Det finns idag inget botemedel mot sjukdomen och ingen allmänt accepterad förklaring till varför vissa människor utvecklar den.

Dagens behandlingsmetoder är otillräckliga

Befintlig behandling av Parkinsons sjukdom är helt inriktad på symtomlindring. Standardbehandlingen är med levodopa, ett läkemedel som i kroppen omvandlas till signalsubstansen dopamin. Allteftersom sjukdomen fortgår, blir det nödvändigt att lägga till flera läkemedel för att hantera biverkningar som orsakas av levodopa (t.ex. så kallade enzymhämmare). Forskning utförs för att hitta läkemedel som bromsar sjukdomen men är hittills utan framgång.

Patientporträtt

”Efteråt känns det som att ha sprungit ett maratonlopp” – John.

Läs hans berättelse >

IRL752 och mesdopetam (IRL790) syftar att behandla några av de svåraste symtom av Parkinson sjukdom.

Läs mer >