Upptäcktsfas

Molekyler i upptäcktsfasen utvecklas med forskningsplattformen ISP. Målet är att identifiera molekyler som kan vidareutvecklas i preklinisk fas.

P001

Forskningsprogrammet P001 består av en grupp molekyler med fokus på neurodegenerativa sjukdomar och åldrande. Läkemedelskandidaterna IRL942 & IRL1009 är sprungna från forskningsprogrammet P001 och programmet drivs fortsatt för att stödja utvecklingen av läkemedelskandidaterna och för att hitta ytterligare substanser med liknande egenskaper.

P003

Forskningsprogrammet P003 inkluderar en grupp molekyler med potential att utvecklas till läkemedel som kan ersätta levodopa som behandling vid nyligen diagnostiserad Parkinsons sjukdom.