IRL942 & IRL1009

Läkemedelskandidaterna IRL942 & IRL1009 är sprunga ur forskningsprogrammet P001 och syftar att förbättra motoriska och kognitiva funktioner associerat med Parkinsons sjukdom. Kandidaterna är i preklinisk utvecklingsfas.

IRL942 & IRL1009 syftar till att behandla mental och kognitiv försämring samt försämring av motoriska färdigheter kopplade till neurodegenerativa sjukdomar och åldrande. IRL942 är utvald som projektets primära substans och utvecklas i serie med IRL1009, som har liknande effekter.

Fokus på neurodegenerativa sjukdomar och åldrande
Utvecklingen är initialt fokuserat på de icke-motoriska systemen som kognition, t.ex. uppmärksamhet, minne, lärande, medvetande, språk så väl som beslutsfattande och problemlösande. Behandlingen är inriktad på symtom relaterade till neurodegenerativa sjukdomar men även andra tillstånd associerat med åldrande.

En specifik indikation kommer att tillkännages senare i utvecklingsfasen.

Förberedelser inför kliniska studier
Läkemedelskandidaten IRL942 kommer att genomgå ett prekliniskt utvecklingsprogram där även en passande tillverkningsmetod ska säkras, vilket inkluderar tillverkning av tekniska och GMP-satser samt utveckling av läkemedelssubstansen i lämplig dosform. När detta är uppnått enligt regulatoriska krav är läkemedelskandidaten redo för kliniska fas I-studier.

Patentskydd
Substanserna IRL942 & IRL1009 har blivit beviljade patent i USA och Europa. I ytterligare utvalda länder och regioner pågår för närvarande patentansökningar för dessa substanser.