Projektportfölj

Projektportföljen är skapad med hjälp av bolagets forskningsplattform ISP och har resulterat i ett växande antal utvalda läkemedelskandidater under utveckling.

Klinisk fas

Mesdopetam (IRL790)

Mesdopetam (IRL790) är en dopamin D3-receptor antagonist under utveckling för behandling av PD-LIDs, besvärliga dyskinesier som ofta uppstår efter behandling med levodopa, och psykos vid Parkinsons sjukdom. Den kommande Fas IIb/III-studien syftar till att studera effekten av mesdopetam i patienter med Parkinsons sjukdom som är drabbade av besvärliga dyskinesier. Den planerade primära effektvariablen (”primary endpoint”) är förbättring av dagligt antal timmar utan besvärliga dyskinesier (”good ON-time”), vilket studeras genom 24-timmars patientdagböcker.

Mesdopetam har även visat antipsykotiska egenskaper och kommer att studeras vidare i patienter med psykos vid Parkinsons sjukdom (PD-P).

Läs mer >

Pirepemat (IRL752)

Pirepemat (IRL752) syftar till att förbättra svagheter i det kortikala neuronala systemet kopplade till kontroll av balans, vilket har visat vara en stor underliggande orsak till fall vid Parkinsons sjukdom. Risken att falla är starkt associerat med kognitiv nedsättning. Fall representerar ett mycket besvärligt problem vid Parkinsons sjukdom med svåra komplikationer, t.ex. frakturer, nedsatt rörlighet och lägre livskvalitet. Pirepemat är i klinisk fas II.

Läs mer >

Preklinisk fas

IRL942 & IRL1009

IRL942 & 1009 är sprungna ur forskningsprogrammet P001 och syftar till att förbättra motoriska och kognitiva funktion associerad med Parkinsons sjukdom.

Läs mer >

Upptäcktsfas

P001 & P003

Forskningsprojektet P001 består av en grupp molekyler med ett fokus på neurodegenerativa sjukdomar och åldrande.

Forskningsprogrammet P003 inkluderar en grupp molekyler med potential att utvecklas till läkemedel som kan ersätta levodopa som behandling vid nyligen diagnostiserad Parkinsons sjukdom.

Läs mer >