Bolaget i korthet

IRLAB är ett svenskt ledande biotechbolag som verkar för en bättre framtid för patienter som idag saknar effektiva behandlingsalternativ. Vårt fokus ligger på upptäckt och utveckling av nya läkemedel främst för behandling av Parkinsons sjukdom samt även andra livsförändrande sjukdomar som påverkar det centrala nervsystemet (CNS). 

IRLAB har två läkemedelskandidater, IRL752 och IRL790, som genomgår kliniska fas 2-studier med syfte att behandla några av de svåraste symtom relaterade till Parkinsons sjukdom: ofrivilliga skakningar (t.ex. LIDs), psykos och demens. Detta är ett område som idag inte har några effektiva behandlingar som även kan erbjuda patienter en högre livskvalité.

Det som utmärker IRLAB:s forsknings- och utvecklingsverksamhet är i synnerheten den unika egenutvecklade forskningsplattformen ISP – Integrative Screening Process. Baserad på systembiologi och driven av ’big data’ samt artificiell intelligens genom machine learning skiljer sig metodiken avsevärt från konventionella upptäcks- och utvecklingsmetoder inom läkemedelsindustrin. Det är genom ISP-plattformen som bolagets kliniska läkemedelskandidater har tagits fram, dessutom har den genererat flera andra CNS-program som nu är i preklinisk fas.

IRLAB:s målmedvetenhet härrör bland annat från det stora medicinska behov som föreligger inom behandlingar för sjukdomar relaterade till det centrala nervsystemet. Inom de närmsta 20-25 åren väntas mer än 14 miljoner personer ha Parkinsons sjukdom, en ökning på 115% jämfört med patient populationen år 2018. Vår växande åldrande befolkning världen över väntas dramatiskt öka antalet drabbade av CNS-sjukdomar, sjukdomar som bland annat triggas av en åldrande hjärna, så som Parkinsons sjukdom och demens, vilket gör att det är av hög vikt att ta fram nya effektiva behandlingar som kan adressera denna situation.

Detta växande behandlingsbehov driver även utvecklingstakten av läkemedelskandidater samt influerar betalningsviljan. Transaktionsvärdet av alla affärer, investeringar och bidrag inom utvecklingsprojekt fram till och med fas 2, samma som IRLAB:s målsatta horisont, uppgick 2018 till 4,95 miljarder USD, cirka 44,85 miljarder SEK.

IRLAB handlas sedan februari 2017 på First North Premier. Bolaget grundades år 2013 och har sitt säte i Göteborg.

E. Ray Dorsey, Bastiaan R. Bloem. The Parkinson Pandemic—A Call to Action.  2018 Jan 1;75(1):9-10. doi: 10.1001/jamaneurol.2017.3299.