Om IRLAB

IRLAB arbetar målinriktat och hängivet med att upptäcka och utveckla nya läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom och andra livsförändrande sjukdomar som påverkar det centrala nervsystemet (CNS). Vårt mål är att förbättra vardagen för patienter som inte har några effektiva behandlingsmöjligheter.

Forskning och utveckling inom CNS
Det som utmärker IRLAB:s forsknings-och utvecklingsaktiviteter är den unika och egenutvecklade forskningsplattformen ISP, Integrative Screening Process. Plattformen möjliggör upptäckt och utveckling av läkemedelskandidater för sjukdomar relaterade till det centrala nervsystemet (CNS). Plattformen bygger på ett systembiologiskt synsätt som stöttas av ’machine learning’-teknologi och skiljer sig markant från konventionella upptäckts- och utvecklingsmetoder inom läkemedelsindustrin. Hittills har alla läkemedelskandidater i IRLAB:s portfölj genererats av ISP, med de längst framskridna kandidaterna i klinisk fas II.

Två kliniska program
De två kliniska läkemedelskandidaterna, mesdopetam (IRL790) och pirepemat (IRL752), utvecklas för att effektivt kunna behandla några av de mest besvärliga symtomen vid Parkinsons sjukdom: ofrivilliga rörelser efter långtidsbehandling av levodopa (PD-LIDs) samt balansnedsättning som leder till fall (PD-Fall).

Vår drivkraft är det stora medicinska behovet av nya, säkra och effektiva behandlingar av sjukdomar i det centrala nervsystemet.

Växande marknad
Andelen äldre växer snabbt världen över och antalet patienter som lider av sjukdomar som utvecklas på grund av en åldrande hjärna t.ex. CNS-relaterade sjukdomar, antas öka markant. Nästan 13 miljoner människor förväntas ha drabbats av Parkinsons sjukdom år 2040, vilket är mer än en dubblering från år 2015. Det finns därför ett växande behov av nya effektiva behandlingar, vilket driver både utvecklingstakten av läkemedelskandidaterna samt betalningsviljan hos investerare, försäkringsbolaget och samhälle. Summan av alla transaktioner, investeringar och bidrag till utvecklingsprojekt fram till klinisk fas II, vilket utgör IRLAB:s marknad, uppgick 2018 till ca 5 miljarder USD motsvarande nästan 45 miljarder SEK.

Grundat och baserat i Göteborg
IRLAB:s aktie (IRLAB A)handlas på Nasdaq Stockholms huvudlista sedan september 2020, en flytt från Nasdaq First North Premier Growth Market där bolaget varit listat sedan februari 2017.