Pressmeddelanden

År Alla
  • All

2021
2020


18 december 2020 Regulatorisk
IRLAB Therapeutics genomför riktad emission om 130 miljoner kronor


8 december 2020
IRLAB stärker patentskydd för Fas IIb/III läkemedelskandidaten mesdopetam


11 november 2020 Regulatorisk
IRLAB delårsrapport januari – september 2020


4 november 2020
IRLAB startar Fas IIb/III-studie med mesdopetam i USA


30 oktober 2020 Regulatorisk
Valberedningen i IRLAB utsedd inför årsstämma 2021


1 oktober 2020 Regulatorisk
IRLAB:s ansökan om IND för mesdopetam godkänd av FDA


30 september 2020
IRLAB:s aktie handlas från idag på Nasdaq Stockholms huvudlista


25 september 2020 Regulatorisk
IRLAB offentliggör prospekt i samband med notering på Nasdaq Stockholms huvudlista


23 september 2020 Regulatorisk
IRLAB Therapeutics har godkänts för notering på Nasdaq Stockholms huvudlista


10 september 2020
IRLAB:s läkemedelskandidat pirepemat presenteras på omslaget av topprankade vetenskapliga tidskriften JPET


26 augusti 2020
IRLAB delårsrapport januari – juni 2020


3 augusti 2020
IRLABs IRL752 föreslås få det unika INN-namnet pirepemat av WHO


9 juli 2020
IRLAB:s kliniska läkemedelskandidat IRL752 publicerad i JPET


24 juni 2020
IRLABs mesdopetam presenteras på omslaget av topprankade vetenskapliga tidskriften JPET


4 juni 2020
IRLAB:s Fas IIb/III-studie vid Parkinsons sjukdom inriktas mot god rörelseförmåga


7 maj 2020
IRLAB delårsrapport januari – mars 2020


6 maj 2020
IRLAB:s kliniska läkemedelskandidat mesdopetam publicerad i JPET


24 april 2020
IRLAB erbjuder förhandsröstning på årsstämman


7 april 2020
IRLAB publicerar årsredovisning för 2019


7 april 2020
IRLAB kallar till stämma den 7 maj 2020


23 mars 2020
IRLAB:s Fas IIa-studie med IRL752 publiceras i Movement Disorders


27 februari 2020
IRLAB:s företrädesemission övertecknad


7 februari 2020
IRLAB offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen


4 februari 2020
IRLAB:s IRL790 får nya namnet ’mesdopetam’
2019


12 december 2019 Regulatorisk
IRLAB har genomfört en riktad emission om 70 MSEK och beslutar om företrädesemission om cirka 145 MSEK


12 december 2019 Regulatorisk
IRLAB avser att genomföra en kapitalanskaffning om cirka 215 MSEK


7 november 2019 Regulatorisk
IRLAB delårsrapport januari – september 2019


6 november 2019
IRLAB:s läkemedelskandidater IRL942 och IRL1009 har beviljats patent i USA och Europa


21 oktober 2019
IRLAB presenterar vid Society for Neuroscience 2019 års Neuroscience conference


17 oktober 2019 Regulatorisk
Valberedningen i IRLAB utsedd


26 september 2019
IRLAB:s IRL790 föreslås få unikt INN av WHO


23 september 2019
IRLAB presenterar på 2019 års ’International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders’


28 augusti 2019 Regulatorisk
IRLAB delårsrapport januari – juni 2019


28 augusti 2019
IRLAB fortsätter klinisk utveckling i LIDs med IRL790 baserat på fördjupad analys av positiva Fas IIa-resultat


15 juli 2019 Regulatorisk
IRLAB rapporterar top line-resultat från Fas IIa studie med IRL790


28 maj 2019
IRLAB och forskningskonsortium tilldelas Vinnova bidrag på 2,9 MSEK


27 maj 2019
Idag, den 27 maj, är sista dag för handel i IRLAB:s aktie före aktiesplit


17 maj 2019 Regulatorisk
IRLAB genomför aktiesplit


9 maj 2019
IRLAB slutför rekrytering till Fas II-studien med IRL790 för Parkinsons sjukdomspatienter med dyskinesi


25 april 2019 Regulatorisk
IRLAB – beslut vid årsstämma 2019


25 april 2019 Regulatorisk
IRLAB delårsrapport januari-mars 2019


3 april 2019 Regulatorisk
IRLAB Therapeutics AB publicerar årsredovisning för 2018


26 mars 2019 Regulatorisk
IRLAB Therapeutics AB kallar till årsstämma den 25 april 2019


14 mars 2019
IRLAB adderar kliniker till Fas II-studie med IRL790 och passerar DSMB:s andra säkerhetsgranskning


27 februari 2019 Regulatorisk
IRLAB bokslutskommuniké 2018
2018


18 december 2018
IRLAB uppdaterar om läkemedelskandidaten IRL790s kliniska program


6 december 2018
Natures npj Parkinson’s Disease publicerar klinisk studie med IRLAB:s läkemedelskandidat IRL790


22 november 2018
En ny patentansökan för IRLAB:s läkemedelskandidat IRL752 har publicerats av World Intellectual Property Organization, WIPO


14 november 2018 Regulatorisk
IRLAB delårsrapport januari – september 2018


30 oktober 2018
IRLAB lämnar fördjupad information om resultat från framgångsrik Fas IIa-studie med IRL752 i Parkinsons sjukdom


26 september 2018
IRLAB presenterar ISP vid konferensen CNS and Neurodegenerative Targets i Boston


20 september 2018 Regulatorisk
Valberedningen i IRLAB utsedd


19 september 2018 Regulatorisk
IRLAB utser två nya läkemedelskandidater och uppdaterar projektportföljen


11 september 2018
IRLAB har erhållit notice of allowance för amerikanskt patent


30 augusti 2018 Regulatorisk
IRLAB rapporterar lovande effektdata från Fas IIa-studie med IRL752


29 augusti 2018 Regulatorisk
IRLAB delårsrapport januari – juni 2018


29 juni 2018 Regulatorisk
IRLAB rapporterar ”top-line” resultat från Fas IIa studie med IRL752


23 maj 2018 Regulatorisk
IRLAB Therapeutics har genomfört en riktad nyemission om 138,6 mkr till topprankade investerare i USA och Sverige


17 maj 2018 Regulatorisk
IRLAB förbereder notering på Nasdaq Stockholms huvudlista


16 maj 2018 Regulatorisk
IRLAB – Beslut vid årsstämma 2018


16 maj 2018 Regulatorisk
IRLAB delårsrapport januari – mars 2018


20 april 2018 Regulatorisk
IRLAB Therapeutics AB (publ) publicerar årsredovisning 2017


13 april 2018 Regulatorisk
IRLAB Therapeutics AB (publ) kallar till årsstämma den 16 maj 2018


12 mars 2018
Internationell uppmärksamhet för IRLAB:s forskningsplattform


27 februari 2018 Regulatorisk
IRLAB Bokslutskommuniké 2017


31 januari 2018
IRLAB uppdaterar om pipeline i klinisk fas – mycket goda förutsättningar för fortsatt utveckling av båda läkemedelskandidaterna, IRL752 och IRL790
2017


15 november 2017 Regulatorisk
IRLAB får tillstånd att genomföra Fas II-studie med IRL790 i Storbritannien


15 november 2017 Regulatorisk
IRLAB delårsrapport januari – september 2017


5 oktober 2017 Regulatorisk
IRLAB erhåller tillstånd från finska läkemedelsverket


4 oktober 2017
IRLAB inleder Fas II-studie med IRL752 för behandling av demens vid Parkinsons sjukdom


20 september 2017 Regulatorisk
Valberedningen i IRLAB utsedd


29 augusti 2017 Regulatorisk
IRLAB delårsrapport april-juni 2017


25 augusti 2017 Regulatorisk
IRLAB erhåller tillstånd att genomföra Fas II-studie med IRL752


17 augusti 2017 Regulatorisk
IRLAB tecknar avtal om Fas 2-studie med IRL790


30 juni 2017 Regulatorisk
IRLAB utser ny CFO och rekryterar forskare


24 maj 2017 Regulatorisk
IRLAB patentansöker om storskalig produktionsmetod


16 maj 2017 Regulatorisk
IRLAB – Beslut vid årsstämma 2017


16 maj 2017 Regulatorisk
IRLAB Therapeutics delårsrapport jan-mars 2017


15 maj 2017 Regulatorisk
IRLAB meddelar positiva resultat från studie med IRL790


24 april 2017 Regulatorisk
Valberedningens förslag till styrelse i IRLAB Therapeutics AB


10 april 2017 Regulatorisk
IRLAB Therapeutics AB (publ) publicerar årsredovisning för 2016


10 april 2017 Regulatorisk
IRLAB Therapeutics AB (publ) kallar till årsstämma den 16 maj 2017


16 mars 2017 Regulatorisk
IRLAB Therapeutics AB (publ) rapporterar positiva resultat från kliniska Fas 1-studier för IRL752 och ingår avtal om att genomföra Fas 2-studier


28 februari 2017
Första handelsdag för IRLAB Therapeutics aktier på First North Premier


27 februari 2017 Regulatorisk
IRLAB Therapeutics AB (publ) Bokslutskommuniké för 2016


14 februari 2017
IRLAB Therapeutics offentliggör utfall i nyemission – första handelsdag planerad till 28 februari


10 februari 2017
IRLAB Therapeutics AB:s (publ) har godkänts för notering på First North Premier


30 januari 2017
IRLAB Therapeutics inleder teckningsperiod för nyemission inför listning på Nasdaq First North Premier


25 januari 2017
IRLAB Therapeutics ansöker om listning på Nasdaq First North Premier och offentliggör prospekt