Nyhetsrum

Aktuellt

IRLAB:s läkemedelskandidat pirepemat presenteras på omslaget av topprankade vetenskapliga tidskriften JPET

10 september 2020

IRLAB meddelade idag att den högt rankade vetenskapliga tidskriften JPET valt att presentera den kemiska strukturen och in vitro-profilen för bolagets läkemedelskandidat pirepemat (IRL752) på omslaget av sin septemberutgåva. Detta med anledning av att en vetenskaplig artikel publicerats i tidskriften, där den unika farmakologiska profilen av pirepemat beskrivs. Läkemedelskandidaten utvecklas för behandling av balansnedsättning och fall vid Parkinsons sjukdom och har uppvisat lovande effekter i en nyligen genomförd fas IIa-studie. IRLAB planerar att initiera en fas IIb-studie med pirepemat under 2020.

Läs mer >

IRLAB delårsrapport januari – juni 2020

26 augusti 2020

Väsentliga händelser under andra kvartalet (1 apr – 30 juni 2020) I maj publicerades två vetenskapliga artiklar som beskriver mesdopetams (IRL790) farmakologi i den välrenommerade tidskriften JPET. I maj hölls bolagets årsstämma i Göteborg. I juni fastställdes studiedesignen med mesdopteams Fas IIb/III-studie vid Parkinsons sjukdom vars målsättning är att dokumentera förbättringar i patienternas rörelseförmåga genom […]

Läs mer >

IRLABs IRL752 föreslås få det unika INN-namnet pirepemat av WHO

3 augusti 2020

IRLAB meddelade idag att Världshälsoorganisationen (WHO) har föreslagit namnet pirepemat som ett ’International Nonproprietary Name’ (INN) för bolagets läkemedelskandidat IRL752, som utvecklas för att minska risken för fall hos patienter med Parkinsons sjukdom. Mot bakgrund av läkemedelskandidatens unika verkningsmekanism kom WHO till slutsatsen att IRL752 inte skall integreras i någon befintlig INN-stam i klassificeringssystemet. IRL752 har därför potential att bli en first-in-class behandling. INN-namnet pirepemat kommer att identifiera den aktiva läkemedelssubstansen i IRL752 under dess livstid bland sjukvårdspersonal, forskare och patienter över hela världen.

Läs mer >

IR-frågor

Viktor Siewertz, CFO
viktor.siewertz@irlab.se
+46(0)72 710 70 70