Nyhetsrum

Aktuellt

IRLAB:s årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats

april 15, 2021 Regulatory

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) meddelade idag att årsredovisningen för 2020 är publicerad på www.irlab.se. Bolagets webbplats har även genomgått en visuell uppdatering.

Read More >

IRLAB:s valberedning föreslår Martin Nicklasson som ny styrelseledamot och lämnar motiverat yttrande

april 8, 2021

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) meddelade idag att valberedningen lämnat förslag och motiverade yttrande till årsstämman 2021. Som ny styrelseledamot föreslås Martin Nicklasson. Martin Nicklasson har lång erfarenhet från den internationella läkemedelsindustrin, främst från ledande befattningar inom AstraZeneca, Pharmacia, Biovitrum och Sobi samt som styrelseledamot i flera Life Sciencebolag.

Read More >

IRLAB kallar till årsstämma den 6 maj 2021

april 6, 2021 Regulatory

Aktieägarna i IRLAB Therapeutics AB, org.nr 556931-4692 (”IRLAB” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 6 maj 2021.

Read More >

IR-frågor

Viktor Siewertz, CFO
viktor.siewertz@irlab.se
+46(0)72 710 70 70