Nyhetsrum

Aktuellt

IRLAB presenterar tillämpning av deep learning på multidimensionella effekter av CNS-läkemedel

12 januari 2021

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) presenterar resultat från ett samarbete mellan institutionen för matematiska vetenskaper på Chalmers tekniska högskola, Smartr – ett företag specialiserat på artificiell intelligence (AI), och IRLAB. Baserat på multidimensionella in vivo fenotypiska dosresponsprofiler skapade med IRLAB:s forskningsteknologi ISP, visas att speciellt multilayer perceptron nätverk fungerar väl för prediktion av indikation samt klassificering av läkemedelskandidater. Metodologin har också stor potential att upptäcka nya indikationer för både läkemedelskandidater och redan godkända läkemedel inom det centrala nervsystemet (CNS).

Läs mer >

IRLAB presenterar nya data som indikerar att mesdopetam kan förebygga dyskinesier vid Parkinsons sjukdom

11 januari 2021

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) har erhållit nya resultat från prekliniska studier som indikerar att läkemedelskandidaten mesdopetam även har potential att förebygga utvecklingen av levodopa-inducerade dyskinesier, ofrivilliga och besvärande överrörelser, vid Parkinsons sjukdom. Detta ökar den kommersiella potentialen för mesdopetam. Substansen har tidigare visat sig effektiv vid behandling av redan etablerade dyskinesier, vilket studeras ytterligare i en pågående klinisk Fas IIb/III-prövning. Resultaten från de nya prekliniska studierna kommer att presenteras vid Society for Neuroscience (SfN) Global Connectome: A Virtual Event den 11 januari 2021.

Läs mer >

Intervju med VD och CFO runt den senaste nyemissionen

21 december 2020 Läs mer >

IR-frågor

Viktor Siewertz, CFO
viktor.siewertz@irlab.se
+46(0)72 710 70 70