Finansiell kalender

IRLAB:s finansiella kalender

DatumHändelse
24 februari 2021Bokslutskommuniké 2020
6 maj 2021Delårsrapport januari - mars 2021
6 maj 2021Årsstämma i Göteborg
25 augusti 2021Delårsrapport januari-juni 2021
10 november 2021Delårsrapport januari - september, 2021
23 februari 2022Bokslutskommuniké 2021