Finansiella rapporter

2020

Delårsrapport Q2 (apr-jun) 2020

Publicerat den 26 augusti 2020.

Delårsrapport Q1 (jan-mar) 2020

Publicerat den 7 maj 2020.

2019

Årsredovisning 2019

Publicerat den 7 april 2020.

Bokslutskommuniké (jan-dec) 2019

Publicerat den 6 februari 2020.

Delårsrapport Q3 (jul-sep) 2019

Publicerat den 7 november 2019.

Delårsrapport Q2 (apr-jun) 2019

Publicerat den 28 augusti 2019.

Delårsrapport Q1 (jan-mar) 2019

Publicerat den 25 april 2019.

2018

Årsredovisning 2018

Publicerat den 3 april 2019.

Bokslutskommuniké (jan-dec) 2018

Publicerat den 27 februari 2019.

Delårsrapport Q3 (jul-sep) 2018

Publicerat den 14 november 2018.

Delårsrapport Q2 (apr-jun) 2018

Publicerat den 29 augusti 2018.

Delårsrapport Q1 (jan-mar) 2018

Publicerat den 16 maj 2018.

2017

Årsredovisning 2017

Publicerat den 20 april 2018.

Bokslutskommuniké (jan-dec) 2017

Publicerat den 27 februari 2017.

Delårsrapport Q3 (jul-sep) 2017

Publicerat den 15 november 2017.

Delårsrapport Q2 (apr-jun) 2017

Publicerat den 29 augusti 2017.

Delårsrapport Q1 (jan-mar) 2017

Publicerat den 16 maj 2017.