Intervju med VD och CFO runt den senaste nyemissionen

december 21, 2020

VD Nicholas Waters och CFO Viktor Siewertz i intervju om den nyligen genomförda nyemissionen. Anordnad av Redeye måndagen den 21 december.