Valberedning inför årsstämma 2020

Inför årsstämman 2020 har de tre största ägarna eller ägargrupperna utsett sina representanter för valberedningen. Valberedningen består av följande ledamöter:

  •  Bo Rydlinger, valberedningens ordförande, bakgrund från bank- och investeringsverksamhet, utsedd av en ägargrupp som representerar cirka 21 procent av aktier och röster;
  •  Daniel Johnsson, entreprenör, bolagsutvecklare och investerare, utsedd av en ägargrupp som representerar cirka 24 procent av aktier och röster;
  •  Clas Sonesson, forskningschef (CSO) på IRLAB och en av IRLAB:s grundare. Utsedd av en ägargrupp bestående av bolagets grundare som representerar cirka 13 procent av aktier och röster; samt
  •  Anders Vedin, styrelseordförande i IRLAB Therapeutics AB.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2020 och på bolagets webplats – irlab.se.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningen på bolagets adress eller e-post – info@irlab.se. För att ge valberedningen möjlighet att beakta ett förslag måste det ha inkommit till valberedningen i god tid före årsstämman, dock senast den 31 januari 2020.