Ledning

Nicholas Waters

VD

Utbildning och bakgrund: Arbetade i nobelpristagaren Arvid Carlssons forskargrupp vid institutionen för farmakologi vid Göteborgs universitet 1987-2000. Han disputerade år 1995. År 1996 var han hjärnfondsstipendiat. År 1998 var han med och grundade A Carlsson Research AB (CR), och arbetade därefter som forskningschef i bolaget fram till 2006 då han utsågs till VD. Han arbetade som VD i CR och Neurosearch Sweden AB 2006-2012. Han var styrelseledamot i A Carlsson Research AB 1998-2002 och i NeuroSearch Sweden AB var han styrelseledamot 2006-2012. Under 2010-2012 var han även Executive Vice President Research i NeuroSearch A/S. Under åren 2007-2010 var han styrelseledamot i Sweden BIO. År 2013 medgrundade han IRLAB Sweden. Verkställande direktör i IRLAB sedan 2016 och i IRLAB Sweden sedan 2013.

Aktieinnehav: 1 340 904 aktier av serie A och 17 892 av serie B varav 736 200 aktier av serie A och 8 946 av serie B ägs direkt. Susanna Holm Waters, som också är del av ledningen, äger resterande.

Nicholas Waters, who also is part of IRLAB’s management owns the remainder.

Viktor Siewertz

CFO

Utbildning och bakgrund: Har arbetat som revisor, finansiell rådgivare och i egen verksamhet med stöd till företagsledningar i mindre och medelstora bolag och har erfarenhet av strategifrågor, finansieringsfrågor, kapitalanskaffningar samt företagsöverlåtelser bl. a. inom ramen för det av honom delägda bolaget Investigium AB. Chief Finance Officer (CFO) i IRLAB sedan 2017 och dessförinnan Chief Operating Officer (COO) sedan 2016.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot: A.J. Dahlberg Slakteri Aktiebolag, Töreboda Vind AB, Vestigium AB, Investigium AB, Slavestigium AB och FTT Holding AB. Styrelsesuppleant: HyrMax Rental AB, Moorgate Investment AB, FTT Sweden AB, DB Mat AB, ContentMap Holding AB, Gris & Kalv i Sjöbo AB och Traxmitech AB.

Aktieinnehav: 223 465 aktier av serie A personligen samt via bolag/närstående.

Clas Sonesson

Chief Scientific Officer (CSO)

Utbildning och bakgrund: Arbetade som läkemedelskemist och doktorand i nobelpristagaren Arvid Carlssons forskargrupp vid institutionen för farmakologi vid Göteborgs universitet 1989– 2000. År 1998 var han med och grundade A Carlsson Research AB, som såldes till NeuroSearch Sweden A/S 2006 och i samband därmed bytte firma till NeuroSearch Sweden AB. I A Carlsson Research AB/NeuroSearch Sweden AB var han styrelseledamot 1998-2002, Head of Medicinal Chemistry 2000-2002, Director of Chemistry & IP 2002-2009, Head of Discovery 2009-2011 och Vice President Chemistry & IP 2011-2012. Under åren på A Carlsson Research AB/NeuroSearch Sweden AB var han också CMC-ansvarig i några utvecklingsprojekt. År 2013 var han medgrundare av IRLAB Sweden. Chief Scientific Officer (CSO) i IRLAB sedan 2016 och i IRLAB Sweden sedan 2013.

Aktieinnehav: 748 589 aktier av serie A och 8 946 aktier av serie B.

Joakim Tedroff

Chief Medical Officer (CMO)

Utbildning och bakgrund: Var 1998 med och grundade A Carlsson Research AB, som såldes till NeuroSearch A/S 2006 och i samband därmed bytte firma till NeuroSearch Sweden AB. I A Carlsson Research/NeuroSearch Sweden AB var Joakim Tedroff Vice President Clinical Science. År 2013 var han medgrundare av IRLAB Sweden. Joakim Tedroff är praktiserande neurolog specialiserad på neurodegenerativa sjukdomar och docent vid Karolinska Institutet. Han har mer än 15 års erfarenhet av läkemedelsindustrin. Som konsult har han utfört tjänster åt ett antal läkemedelsbolag inom det neurologiska området, bl.a. åt Allergan, Orion, Pfizer, Teva, Novartis och Lundbeck samt åt riskkapitalbolag i olika life science projekt. Chief Medical Officer (CMO) i IRLAB sedan 2016 och i IRLAB Sweden sedan 2013.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot: Tedroff NeuroCare AB Styrelsesuppleant: Palette Film AB.

Aktieinnehav: 706 339 aktier av serie A, 8 946 aktier av serie B personligen samt via bolag.

Susanna Holm Waters

Director of Biology & Biostatistics

Utbildning och bakgrund: Arbetade i nobelpristagaren Arvid Carlssons forskargrupp vid institutionen för farmakologi vid Göteborgs universitet 1993-2000. År 1998 var hon med och grundade A Carlsson Research AB. I A Carlsson Research/ NeuroSearch Sweden AB var hon Director of Computational Biology & Biostatistics 2000-2006, Director of Molecular Biology & Pharmacokinetics 2007-2010 och Director of Biology 2011-2012. År 2013 var Susanna Holm Waters med och grundade IRLAB Sweden. Hon arbetar också kliniskt, som läkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset 2015-2019. Director of Biology & Biostatistics i IRLAB sedan 2016 och i IRLAB Sweden sedan 2013.

Aktieinnehav: 1 340 904 aktier av serie A och 17 892 av serie B varav 604 704 aktier av serie A och 8 946 av serie B ägs direkt. Nicholas Waters, som också är del av ledningen, äger resterande.

Peder Svensson

Director of Computational Chemistry & Biology och Chief Information Officer (CIO)

Utbildning och bakgrund: Över 25 års erfarenhet av forskning och forskningsledning inom läkemedelsindustrin. Han började på A Carlsson Research AB 2000, vilket bolag senare bytte firma till NeuroSearch Sweden AB. I A Carlsson Research AB/NeuroSearch Sweden AB var han Head of Computational Chemistry & Chief information Officer 2000-2011 och Director of Computational Chemistry & Biology, IT 2011-2012. År 2013 var han med och grundade IRLAB Sweden. Director of Computational Chemistry & Biology och Chief Information Officer (CIO) i IRLAB sedan 2016 och i IRLAB Sweden sedan 2013.

Aktieinnehav: 252 979 aktier av serie A och 8 946 av serie B personligen samt via bolag/närstående.

Cecilia Tivert Stenberg

Finance and Human Resources Manager (HRM)

Utbildning och bakgrund: Har varit CFO och personalansvarig på Spectrogon AB och A Carlsson Research/NeuroSearch Sweden AB. År 2013 var hon med och grundade IRLAB Sweden. Ekonomichef och Human Resources Manager (HRM) i IRLAB sedan 2016 och i IRLAB Sweden sedan 2013.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot: Terzett Konsult AB och Tivert Konsult AB.

Aktieinnehav: 352 764 aktier av serie A, 8 946 aktier av serie B via bolag.

Maria Jalmelid

Director of Clinical Operations

Utbildning och bakgrund: Magisterexamen inom Medicinsk Biologi från Linköpings Universitet, specialisering kliniska prövningar. Maria Jalmelid har 15 års erfarenhet från läkemedelsindustrin och kliniska prövningar i olika faser, främst från AstraZeneca men även från akademiska forskningsprojekt. Chief of Clinical Operations i IRLAB och IRLAB Sweden sedan 2018.

Aktieinnehav: 2 752 aktier av serie A.

Pågående uppdrag avser hos Bolagsverket registrerade uppdrag per den 6 april 2020 och innefattar inte uppdrag inom IRLAB-koncernen. Aktieinnehav är uppdaterade per den 31 augusti 2020.