Ledning

Nicholas Waters

född 1962
VD

Utbildning och bakgrund: PhD i Farmakologi vid Göteborg universitet. Arbetade i nobelpristagaren Arvid Carlssons forskargrupp vid institutionen för farmakologi vid Göteborgs universitet 1987-2000. Han disputerade år 1995. År 1996 var han hjärnfondsstipendiat. År 1998 var han med och grundade A Carlsson Research AB (CR), och arbetade därefter som forskningschef i bolaget fram till 2006 då han utsågs till VD. Han arbetade som VD i CR och Neurosearch Sweden AB 2006-2012. Han var styrelseledamot i A Carlsson Research AB 1998-2002 och i NeuroSearch Sweden AB var han styrelseledamot 2006-2012. Under 2010-2012 var han även Executive Vice President Research i NeuroSearch A/S. Under åren 2007-2010 var han styrelseledamot i Sweden BIO. År 2013 medgrundade han IRLAB Sweden. Verkställande direktör i IRLAB sedan 2016 och i IRLAB Sweden sedan 2013.

Aktieinnehav: 1 340 904 aktier av serie A och 17 892 av serie B varav 736 200 aktier av serie A och 8 946 av serie B ägs direkt. Susanna Holm Waters, som också är del av ledningen, äger resterande.

Nicholas Waters, who also is part of IRLAB’s management owns the remainder.

Viktor Siewertz

född 1971
CFO

Utbildning och bakgrund: Juristexamen (LLM) och MSc i Redovisning och finans vid Handelshögskolan i Göteborg. Har arbetat som revisor, finansiell rådgivare och i egen verksamhet med stöd till företagsledningar i mindre och medelstora bolag och har erfarenhet av strategifrågor, finansieringsfrågor, kapitalanskaffningar samt företagsöverlåtelser bl. a. inom ramen för det av honom delägda bolaget Investigium AB. Chief Finance Officer (CFO) i IRLAB sedan 2017 och dessförinnan Chief Operating Officer (COO) sedan 2016.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot: A.J. Dahlberg Slakteri Aktiebolag, Vestigium AB, Investigium AB, FTT Holding AB, Slavestigium AB och Ignavia AB. Styrelsesuppleant: HyrMax Rental AB, Moorgate Investment AB, Töreboda Vind AB, FTT Sweden AB, DB Mat AB, ContentMap Holding AB, Gris & Kalv i Sjöbo AB och Traxmitech AB.

Aktieinnehav: 223 465 aktier av serie A personligen samt via bolag/närstående.

Clas Sonesson

född 1961
Chief Scientific Officer (CSO)

Utbildning och bakgrund: PhD i Medicinsk kemi. Arbetade som läkemedelskemist och doktorand i nobelpristagaren Arvid Carlssons forskargrupp vid institutionen för farmakologi vid Göteborgs universitet 1989– 2000. År 1998 var han med och grundade A Carlsson Research AB, som såldes till NeuroSearch Sweden A/S 2006 och i samband därmed bytte firma till NeuroSearch Sweden AB. I A Carlsson Research AB/NeuroSearch Sweden AB var han styrelseledamot 1998-2002, Head of Medicinal Chemistry 2000-2002, Director of Chemistry & IP 2002-2009, Head of Discovery 2009-2011 och Vice President Chemistry & IP 2011-2012. Under åren på A Carlsson Research AB/NeuroSearch Sweden AB var han också CMC-ansvarig i några utvecklingsprojekt. År 2013 var han medgrundare av IRLAB Sweden. Chief Scientific Officer (CSO) i IRLAB sedan 2016 och i IRLAB Sweden sedan 2013.

Aktieinnehav: 748 589 aktier av serie A och 8 946 aktier av serie B.

Joakim Tedroff

född 1961
Chief Medical Officer (CMO)

Utbildning och bakgrund: Praktiserande neurologspecialist inom neurodegenerativa sjukdomar och docent vid Karolinska Institutet. Var 1998 med och grundade A Carlsson Research AB, som såldes till NeuroSearch A/S 2006 och i samband därmed bytte firma till NeuroSearch Sweden AB. I A Carlsson Research/NeuroSearch Sweden AB var Joakim Tedroff Vice President Clinical Science. Han har mer än 15 års erfarenhet av läkemedelsindustrin. Som konsult har han utfört tjänster åt ett antal läkemedelsbolag inom det neurologiska området, bl.a. åt Allergan, Orion, Pfizer, Teva, Novartis och Lundbeck samt åt riskkapitalbolag i olika life science projekt. Han är medgrundare till IRLAB.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot: Tedroff NeuroCare AB och Linnea Pharma AB. Styrelsesuppleant: Palette Film AB.

Aktieinnehav: 681 339 aktier av serie A, 8 946 aktier av serie B samt 8 049 teckningsoptioner, motsvarande 40 245 aktier av serie A, personligen samt via bolag/närstående..

Susanna Holm Waters

född 1966
Director of Biology & Biostatistics

Utbildning och bakgrund: MD och PhD i Farmakologi vid Göteborgs universitet. Arbetade i nobelpristagaren Arvid Carlssons forskargrupp vid institutionen för farmakologi vid Göteborgs universitet 1993-2000. Hon har sedan dess arbetat med forskning inom CNS farmakologi och ’drug discovery’, farmakokinetik, klinisk farmakologi och tidig forskning, både i samarbete med läkemedelsbolag samt akademiskt, med ett fokus på beräkningsbiologiska applikationer. År 1998 var hon medgrundare till A Carlsson Research AB där hon var Director of Computational Biology & Biostatistics 2000-2006. Hon var Director of Molecular Biology & Pharmacokinetics 2007-2010 och Director of Biology 2011-2012 på NeuroSearch Sweden. Hon arbetar också kliniskt, som läkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset 2015-2019. Susanna är medgrundare till IRLAB.

Aktieinnehav: 1 340 904 aktier av serie A och 17 892 av serie B varav 604 704 aktier av serie A och 8 946 av serie B ägs direkt. Nicholas Waters, som också är del av ledningen, äger resterande.

Peder Svensson

född 1962
Director of Computational Chemistry & Biology och Chief Information Officer (CIO)

Utbildning och bakgrund: PhD i Fysisk organisk kemi. Över 25 års erfarenhet av forskning och forskningsledning inom läkemedelsindustrin. Han jobbade på Astra Hässle (senare AstraZeneca R&D Mölndal) som Computational Chemist inom kardiovaskulär och gastrointestinal forskning i åtta år. Han började på A Carlsson Research AB 2000, vilket bolag senare bytte firma till NeuroSearch Sweden AB. I A Carlsson Research AB/NeuroSearch Sweden AB var han Head of Computational Chemistry & Chief information Officer 2000-2011 och Director of Computational Chemistry & Biology, IT 2011-2012. Han är medgrundare till IRLAB.

Aktieinnehav: 252 979 aktier av serie A och 8 946 av serie B personligen samt via bolag/närstående.

Cecilia Tivert Stenberg

född 1957
Finance and Human Resources Manager (HRM)

Utbildning och bakgrund: BSc i företagsekonomi vid Göteborgs universitet. Hon har arbetat som VD-assistent på Poseidon Industri AB, Göteborg, och senare CFO och personalansvarig på Spectrogon AB samt A Carlsson Research/NeuroSearch Sweden AB. Hon är medgrundare till IRLAB.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot: Terzett Konsult Aktiebolag och Tivert Konsult AB. Styrelsesuppleant: Bohini AB.

Aktieinnehav: 356 264 aktier av serie A, 8 946 aktier av serie B samt 8 049 teckningsoptioner, motsvarande 40 245 aktier av serie A, personligen samt via bolag/närstående.

Maria Jalmelid

född 1979
Chief of Clinical Operations

Utbildning och bakgrund: Magisterexamen inom Medicinsk Biologi från Linköpings universitet, specialisering på kliniska prövningar. Hon har 15 års erfarenhet från läkemedelsindustrin och kliniska prövningar i olika faser, främst från AstraZeneca men även från akademiska forskningsprojekt.

Pågående uppdrag: Styrelsesuppleant: CodeMint AB.

Aktieinnehav: 2 752 aktier av serie A.

Pågående uppdrag avser hos Bolagsverket registrerade uppdrag per den 12 april 2021 och innefattar inte uppdrag inom IRLAB-koncernen. Aktieinnehav avser innehav registrerade i den hos Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 31 mars 2021 justerat för av Bolaget kända förändringar fram till den 12 april 2021.