Årsstämma 2021

Årsstämman 2021 kommer att hållas den 6 maj och sker med anledning av pandemin endast digitalt.

Med anledning av den fortsatta spridningen av viruset som orsakar covid-19 har styrelsen beslutat att stämman enbart kommer hållas genom poströstning enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor i syfte att trygga aktieägarnas säkerhet. Detta innebär att stämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, d.v.s. det kommer inte att vara möjligt att delta fysiskt på stämman. Deltagande vid stämman kommer istället ske genom att använda ett digitalt poströstningsformulär som kommer att återfinnas på denna sida.

Anförande och presentation inför IRLAB:s digitala årsstämma 2021

Videons innehåll:
00:10 Viktor Siewertz, CFO, hälsar välkomna, beskriver digital stämma och röstning
01:00 Gunnar Olsson, styrelseordförande, håller anförande
10:45 Martin Nicklasson, ny föreslagen styrelseledamot, ger personlig presentation
12:35 Nicholas Waters, VD, börjar bolagspresentationen
29:30 Viktor Siewertz, CFO, kommenterar
31:45 Nicholas Waters, VD, för avslutande ord

Se presentationsmaterial >

Kallelse och övriga dokument

Kallelsen innehåller även föreslag till instruktioner för valberedningen samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

IRLAB – Kallelse årsstämma 2021

IRLAB – Valberedningens förslag och motiverade yttrande 2021

Årsredovisning 2020 (innehåller även revisionsberättelse, bolagsstyrningsrapport, revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten)

IRLAB – Ersättningsrapport 2020

IRLAB – Yttrande avseende ersättning

Gör så här för att rösta

  1.  Läs kallelsen. I denna återfinns de frågor som skall röstas om samt styrelsens respektive valberedningens förslag.
  2. Öppna röstningsformuläret genom att klicka på nedanstående länk. Fyll i uppgifterna om dig själv samt hur du vill rösta. Om du ska rösta för någon annan, t ex ett bolag, fyller du i uppgifterna för denna och laddar upp efterfrågade dokument. Fullmaktsformulär för ombud finns genom klicka här, eller nedan.
  3. Om du vill rösta i enlighet med styrelsens respektive valberedningens förslag i kallelsen röstar du ”ja”. Alternativen ”nej”, ”avstår” samt i vissa fall ”bordlägg” finns också.
    Klicka här för att komma till röstningsformuläret
  4. Välj hur du vill signera (BankID, norskt BankID eller utan BankID) och klicka på ”Fortsätt”
  5. Titta igenom att allt ser rätt ut och klicka sedan på ”Signera” högst upp till höger på sidan.
  6. Du kommer nu att få en bekräftelse på att din röst är registrerad och ett e-mail med uppgift om din röst

Fullmaktsformulär för ombud

IRLAB årsstämma 2021 – Fullmaktsformulär