Årsstämma 2021

Årsstämman 2021 kommer att hållas den 6 maj i Göteborg.

Mer information kommer närmre i tid.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningen på bolagets postadress eller e-postadressen: info@irlab.se. För att ge valberedningen möjlighet att beakta ett förslag måste det ha inkommit till valberedningen i god tid före årsstämman, dock senast den 31 januari 2021.