Styrelse

Styrelsen valdes på årsstämman den 7 maj 2020 och består av sex personer. Styrelsen har utsett ett revisorsutskott och ett ersättningsutskott bestående av tre personer vardera. En översikt av styrelseledamöterna återfinns i tabellen nedan och en presentation av varje ledamot finns längre ned.

NamnBefattning i styrelseRevisionsutskottErsättningsutskott
Gunnar OlssonOrdförandeOrdförande
Carola LemneVice ordförandeLedamot
Lars AdlerssonLedamotLedamot
Eva LindgrenLedamotLedamot
Rein PiirLedamotOrdförande
Lena TorlegårdLedamotLedamot

Gunnar Olsson

född 1953
Invald i styrelsen: 2017

Utbildning och bakgrund: 25 års erfarenhet på ledande befattningar inom Astra Zeneca, bland annat i ledningsgruppen för terapiområdena Cardiovascular and Gastro-intestinal inom Global R&D varav 10 år som chef för samma enhet. Gunnar Olsson har medverkat i utveckling och lansering av sju globala blockbusters/megamärken.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Athera Biotechnologies AB. Styrelseledamot i Olsson Solutions AB, IRLAB Sweden, Gesynta Pharma AB, European Society of Cardiology och Hjärt-Lungfonden Svenska Nationalföreningen mot hjärt- och lungsjukdomar.

Aktieinnehav: 2 000 A-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare: Ja

Carola Lemne

Vice ordförande, född 1958
Invald i styrelsen: 2019

Utbildning och bakgrund: Tidigare VD för Svenskt Näringsliv och Danderyds Sjukhus AB samt tidigare koncernchef för Praktikertjänst AB, klinisk forskningschef och chef för global strategisk läkemedelsutveckling och regulatorisk strategi på Pharmacia Corp. Carola Lemne har haft styrelseuppdrag i Getinge, Apoteket, MEDA, Investor och AFA Försäkringar och har även varit styrelseledamot av Stiftelsen för Strategisk Forskning, Statliga delegationen för klinisk forskning, Stockholms Universitet, Institutet för Näringslivsforskning och Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning, samt ordförande för Svenska Utbildningsrådet för Klinisk Prövning och Konsistorium vid Uppsala Universitet.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande UngFöretagsamhet Sverige, Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB och Art Clinic Holding AB. Styrelseledamot i Arjo AB och Calgo Enterprise AB. Huvudman och styrelseledamot i Konung Gustav V:s jubileumsfond.

Aktieinnehav: 9 000 A-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare: Ja

Lars Adlersson

född 1964
Invald i styrelsen: 2017

Utbildning och bakgrund: Civilekonom från Uppsala universitet och har dessutom genomgått strategi- och managementutbildningar vid Duke University, London Business School och IFL Executive Education. 30 års erfarenhet från life science-industrin, bl.a. som VD för Medivir, Managing Director för GlaxoSmithKline, Österrike och Sverige, samt senioranalytiker på Handelsbanken Capital Markets. För närvarande är Lars Adlersson Partner och Senior adviser på Adlersson Heath AB.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i SwedenBIO Service AB, Adlersson Heath AB och Bostadsrättsföreningen Östbra. Styrelseledamot i IRLAB Sweden.

Aktieinnehav: 2 076 A-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare: Ja

Eva Lindgren

född 1950
Invald i styrelsen: 2016

Utbildning och bakgrund: 40 års bred erfarenhet i läkemedelsbranschen genom olika befattningar i AstraZeneca, bland annat internationell marknadsföring, affärsförhandlingar, projekt- och företagsledningsfrågor, läkemedelsutveckling (bland annat ansvarat för att ta två projekt till marknaden på blockbusternivå) och senaste åren representerat och koordinerat AstraZenecas engagemang i ett Public-Private Partnership, IMI, mellan Europeiska Kommissionen och läkemedelsindustrin.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Aktiebolaget Kulturtuben, Kulturlådan Aktiebolag, Aktiebolaget Kulturpåsen, Aktiebolaget Gypius och Toleranzia AB. Styrelsesuppleant i RolfAllan design AB.

Aktieinnehav: 73 510 A-aktier och 5 661 B-aktier samt 5 009 teckningsoptioner, motsvarande 25 045 aktier av serie A, personligen samt via bolag/närstående.

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare: Ja

Rein Piir

född 1958
Invald i styrelsen: 2016

Utbildning och bakgrund: Många års erfarenhet av rådgivning till aktiemarknadsbolag, däribland som analyschef på Carnegie Investment Bank AB och strateg på Alecta. Andra erfarenheter innefattar CFO/Head of Investor Relations på noterade Medivir Aktiebolag och revisor på PricewaterhouseCoopers AB. Han är Vice President Investor Relations i noterade Camurus AB och Alligator Bioscience AB.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Piir & Partner AB. Styrelseledamot i L. E. Svensson Snickeri Aktiebolag och IRLAB Sweden.

Aktieinnehav: 36 333 A-aktier och 5 567 B-aktier samt 5 009 teckningsoptioner, motsvarande 25 045 aktier av serie A, via bolag/närstående.

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare: Ja

Lena Torlegård

född 1963
Invald i styrelsen: 2018

Utbildning och bakgrund: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Lena Torlegård har varit rådgivare inom finansiell och företagskommunikation till ett stort antal bolag, bland annat inom lifescience-sektorn.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Codesign Sweden AB, Nanologica AB (publ), IRLAB Sweden, Annexin Pharmaceuticals AB (publ) och Lena Torlegård AB.

Aktieinnehav: 7 312 A-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare: Ja

Pågående uppdrag avser hos Bolagsverket registrerade uppdrag per den 6 april 2020 och innefattar inte uppdrag inom IRLAB-koncernen. Aktieinnehav avser innehav registrerade i den hos Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 29 februari 2020 justerat för av Bolaget kända förändringar fram till den 6 april 2020.