Att förändra livet för patienter med Parkinsons sjukdom

Målet är att erbjuda livsförändrande behandlingar mot några av de mest besvärliga och svårbehandlade symtomen vid Parkinsons sjukdom – ofrivilliga överrörelser efter långtidsanvändning av levodopa (LIDs) och balansnedsättning som leder till fall och skador.

Två läkemedelskandidater i klinisk fas II

Mesdopetam (IRL790) utvecklas för att behandla levodopa-inducerad dyskinesi (LIDs), dvs ofrivilliga överrörelser som uppkommer efter långtidsbehandling med levodopa vid Parkinsons sjukdom. Läs mer >

Pirepemat (IRL752) utvecklas för att behandla balansnedsättning (postural dysfunktion) som leder till fall vid Parkinsons sjukdom. Läs mer >

Egenutvecklad teknikplattform

Forsknings- och utvecklingsprogrammen är genererade av IRLAB:s egenutvecklade teknikplattform Integrative Screening Process (ISP). Läs mer >

IRLAB är nu noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista

Läs mer >

Senaste pressmeddelandet

IRLAB bokslutskommuniké januari – december 2020

februari 24, 2021

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet (1 oktober – 31 december 2020) I oktober godkände den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, mesdopetam (IRL790) som en IND (”investigational new drug”). Godkännandet möjliggör att IRLAB kan inkludera patienter i USA i den kliniska Fas IIb/III-studien med mesdopetam i levodopa-inducerade dyskinesier (LIDs) vid Parkinson. I början av november startade patientrekryteringen i […]

Read More >
Senaste presentationen

Intervju med VD och CFO runt den senaste nyemissionen

december 21, 2020 Read More >