Att förändra livet för patienter med Parkinsons sjukdom

Målet är att erbjuda livsförändrande behandlingar mot några av de mest besvärliga och svårbehandlade symtomen vid Parkinsons sjukdom – ofrivilliga överrörelser efter långtidsanvändning av levodopa (LIDs) och balansnedsättning som leder till fall och skador.

Två läkemedelskandidater i klinisk fas II

Mesdopetam (IRL790) utvecklas för att behandla levodopa-inducerad dyskinesi (LIDs), dvs ofrivilliga överrörelser som uppkommer efter långtidsbehandling med levodopa vid Parkinsons sjukdom. Läs mer >

Pirepemat (IRL752) utvecklas för att behandla balansnedsättning (postural dysfunktion) som leder till fall vid Parkinsons sjukdom. Läs mer >

Egenutvecklad teknikplattform

Forsknings- och utvecklingsprogrammen är genererade av IRLAB:s egenutvecklade teknikplattform Integrative Screening Process (ISP). Läs mer >

Ipsen och IRLAB ingår exklusivt globalt licensavtal som syftar till att förbättra livet för personer med Parkinsons sjukdom

Läs mer >

Senaste pressmeddelandet

IRLAB erhåller stärkt patentskydd för Fas II-kandidaten pirepemat

september 2, 2021

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) meddelade idag att bolaget beviljats ett nytt patent på tillverkningsmetoden för läkemedelskandidaten pirepemat av det amerikanska patentverket, US Patent Office. Pirepemat är en av IRLAB:s kliniska läkemedelskandidater och är under utveckling i Fas IIb för behandling av balansnedsättning och fall vid Parkinsons sjukdom.

Read More >
Senaste presentationen

Presention på ProHearings av Nicholas Waters, vd

augusti 25, 2021 Read More >

Prenumerera