Att förändra livet för patienter med Parkinsons sjukdom

Målet är att erbjuda livsförändrande behandlingar mot några av de mest besvärliga och svårbehandlade symtomen vid Parkinsons sjukdom – ofrivilliga överrörelser efter långtidsanvändning av levodopa (LIDs) och balansnedsättning som leder till fall och skador.

Två läkemedelskandidater i klinisk fas II

Mesdopetam (IRL790) utvecklas för att behandla levodopa-inducerad dyskinesi (LIDs), dvs ofrivilliga överrörelser som uppkommer efter långtidsbehandling med levodopa vid Parkinsons sjukdom. Läs mer >

Pirepemat (IRL752) utvecklas för att behandla balansnedsättning (postural dysfunktion) som leder till fall vid Parkinsons sjukdom. Läs mer >

Egenutvecklad teknikplattform

Forsknings- och utvecklingsprogrammen är genererade av IRLAB:s egenutvecklade teknikplattform Integrative Screening Process (ISP). Läs mer >

Bolagsstämma 2020

IRLAB höll år 2020 års bolagsstämma den 7 maj. Läs mer >

Senaste pressmeddelandet

IRLAB:s läkemedelskandidat pirepemat presenteras på omslaget av topprankade vetenskapliga tidskriften JPET

10 september 2020

IRLAB meddelade idag att den högt rankade vetenskapliga tidskriften JPET valt att presentera den kemiska strukturen och in vitro-profilen för bolagets läkemedelskandidat pirepemat (IRL752) på omslaget av sin septemberutgåva. Detta med anledning av att en vetenskaplig artikel publicerats i tidskriften, där den unika farmakologiska profilen av pirepemat beskrivs. Läkemedelskandidaten utvecklas för behandling av balansnedsättning och fall vid Parkinsons sjukdom och har uppvisat lovande effekter i en nyligen genomförd fas IIa-studie. IRLAB planerar att initiera en fas IIb-studie med pirepemat under 2020.

Läs mer >
Senaste presentationen

Nicholas Waters, vd, presenterar på Pareto Securities’ Annual Healthcare Conference 2020

3 september 2020

Nicholas Waters, vd, presenterade på Pareto Securities’ Annual Healthcare Conference 2020 den 3 september 2020. Se presentation > Videoinspelning är inte tillgänglig.

Läs mer >