Att förändra livet för patienter med Parkinsons sjukdom

Målet är att erbjuda livsförändrande behandlingar mot några av de mest besvärliga och svårbehandlade symtomen vid Parkinsons sjukdom – ofrivilliga överrörelser efter långtidsanvändning av levodopa (LIDs) och balansnedsättning som leder till fall och skador.

Två läkemedelskandidater i klinisk fas II

Mesdopetam (IRL790) utvecklas för att behandla levodopa-inducerad dyskinesi (LIDs), dvs ofrivilliga överrörelser som uppkommer efter långtidsbehandling med levodopa vid Parkinsons sjukdom. Läs mer >

Pirepemat (IRL752) utvecklas för att behandla balansnedsättning (postural dysfunktion) som leder till fall vid Parkinsons sjukdom. Läs mer >

Egenutvecklad teknikplattform

Forsknings- och utvecklingsprogrammen är genererade av IRLAB:s egenutvecklade teknikplattform Integrative Screening Process (ISP). Läs mer >

IRLAB är nu noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista

Läs mer >

Senaste pressmeddelandet

IRLAB startar Fas IIb/III-studie med mesdopetam i USA

4 november 2020

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) meddelade idag att rekryteringen av patienter i USA har påbörjats i Fas IIb/III-studien med läkemedelskandidaten mesdopetam (IRL790) . Mesdopetam utvecklas för behandling av levodopainducerade dyskinesier, PD-LIDs, vid Parkinsons sjukdom med målet att öka s.k. ”good ON-tid”.

Läs mer >
Senaste presentationen

Nicholas Waters, VD, presenter på ProHearings kapitalmarknadsdag

19 oktober 2020 Läs mer >