Att förändra livet för patienter med Parkinsons sjukdom

Målet är att erbjuda livsförändrande behandlingar mot några av de mest besvärliga och svårbehandlade symtomen vid Parkinsons sjukdom – ofrivilliga överrörelser efter långtidsanvändning av levodopa (LIDs) och balansnedsättning som leder till fall och skador.

Två läkemedelskandidater i klinisk fas II

Mesdopetam (IRL790) utvecklas för att behandla levodopa-inducerad dyskinesi (LIDs), dvs ofrivilliga överrörelser som uppkommer efter långtidsbehandling med levodopa vid Parkinsons sjukdom. Läs mer >

Pirepemat (IRL752) utvecklas för att behandla balansnedsättning (postural dysfunktion) som leder till fall vid Parkinsons sjukdom. Läs mer >

Egenutvecklad teknikplattform

Forsknings- och utvecklingsprogrammen är genererade av IRLAB:s egenutvecklade teknikplattform Integrative Screening Process (ISP). Läs mer >

Vi söker en Analytical Chemist till vårt team!

Läs mer >

Senaste pressmeddelandet

Kommuniké från årsstämma 2021

maj 6, 2021

IRLAB Therapeutics AB höll torsdagen den 6 maj 2021 årsstämma. I syfte att motverka smittspridningen av det virus som orsakar covid-19 genomfördes stämman enbart med poströstning utan fysiskt deltagande. Följande huvudsakliga beslut fattades på årsstämman. Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2020 i enlighet med avgiven årsredovisning. […]

Read More >
Senaste presentationen

Intervju med VD och CFO runt den senaste nyemissionen

december 21, 2020 Read More >