Press releases

Year: All
  • All

2020


November 4, 2020
IRLAB starts Phase IIb/III study with mesdopetam in the US


October 30, 2020 Regulatory
Nomination committee in IRLAB appointed ahead of annual general meeting 2021


October 1, 2020 Regulatory
IRLAB’s mesdopetam IND accepted by the US FDA


September 30, 2020
IRLAB’s shares are now traded on Nasdaq Stockholm Main Market


September 25, 2020 Regulatory
IRLAB publishes prospectus in connection with its listing on Nasdaq Stockholm Main Market


September 23, 2020 Regulatory
IRLAB Therapeutics has been approved for listing on Nasdaq Stockholm Main Market


September 10, 2020
IRLAB’s drug candidate pirepemat featured on cover of top-tier journal JPET


August 26, 2020 Regulatory
IRLAB delårsrapport januari – juni 2020


August 3, 2020
IRLABs IRL752 föreslås få det unika INN-namnet pirepemat av WHO


August 3, 2020
IRLAB’s IRL752 is proposed pirepemat as a unique INN by WHO


July 9, 2020
IRLAB:s kliniska läkemedelskandidat IRL752 publicerad i JPET


July 9, 2020
IRLAB’s clinical drug candidate IRL752 published in JPET


June 24, 2020
IRLAB’s mesdopetam featured on cover of top-tier publication JPET


June 24, 2020
IRLABs mesdopetam presenteras på omslaget av topprankade vetenskapliga tidskriften JPET


June 4, 2020
IRLAB:s Fas IIb/III-studie vid Parkinsons sjukdom inriktas mot god rörelseförmåga


June 4, 2020
IRLAB’s Phase IIb/III study in Parkinson’s disease to target Good ON


May 7, 2020 Regulatory
Kommuniké från årsstämma 2020 i IRLAB Therapeutics AB


May 7, 2020 Regulatory
Report from the Annual General Meeting of IRLAB Therapeutics AB


May 7, 2020
Ordförandens brev till aktieägarna i IRLAB Therapeutics inför årsstämman 2020


May 7, 2020
IRLAB publicerar video av VD-presentationen och förbereder livesändning av årsstämman 2020


May 7, 2020 Regulatory
IRLAB delårsrapport januari – mars 2020


May 6, 2020
IRLAB:s kliniska läkemedelskandidat mesdopetam publicerad i JPET


May 6, 2020
IRLAB’s clinical drug candidate mesdopetam published in JPET


April 24, 2020
IRLAB erbjuder förhandsröstning på årsstämman


April 7, 2020 Regulatory
IRLAB publicerar årsredovisning för 2019


April 7, 2020 Regulatory
IRLAB publishes the annual report for 2019


April 7, 2020 Regulatory
IRLAB kallar till stämma den 7 maj 2020


March 23, 2020
IRLAB:s Fas IIa-studie med IRL752 publiceras i Movement Disorders


March 23, 2020
IRLAB’s Phase IIa study with IRL752 is published in Movement Disorders


February 27, 2020
IRLAB:s företrädesemission övertecknad


February 27, 2020
IRLAB’s rights issue oversubscribed


February 7, 2020 Regulatory
IRLAB offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen


February 7, 2020 Regulatory
IRLAB publishes prospectus relating to the rights issue


February 6, 2020
IRLAB lanserar ny webbplats


February 6, 2020 Regulatory
IRLAB bokslutskommuniké 2019


February 4, 2020
IRLAB’s IRL790 receives new name ‘mesdopetam’


February 4, 2020
IRLAB:s IRL790 får nya namnet ’mesdopetam’
2019


December 12, 2019 Regulatory
IRLAB has carried out a directed issue of SEK 70 million and resolves on a rights issue of approximately SEK 145 million


December 12, 2019 Regulatory
IRLAB har genomfört en riktad emission om 70 MSEK och beslutar om företrädesemission om cirka 145 MSEK


December 12, 2019 Regulatory
IRLAB intends to make a capital raise of approximately SEK 215 million


December 12, 2019 Regulatory
IRLAB avser att genomföra en kapitalanskaffning om cirka 215 MSEK


November 7, 2019 Regulatory
IRLAB delårsrapport januari – september 2019


November 6, 2019
IRLAB’s drug candidates IRL942 and IRL1009 have been granted patents in the US and Europe


November 6, 2019
IRLAB:s läkemedelskandidater IRL942 och IRL1009 har beviljats patent i USA och Europa


October 21, 2019
IRLAB is presenting at the Society for Neuroscience 2019 Neuroscience conference


October 21, 2019
IRLAB presenterar vid Society for Neuroscience 2019 års Neuroscience conference


October 17, 2019 Regulatory
Nomination committee in IRLAB appointed


October 17, 2019 Regulatory
Valberedningen i IRLAB utsedd


September 26, 2019
IRLAB’s IRL790 is proposed a unique INN by WHO


September 26, 2019
IRLAB:s IRL790 föreslås få unikt INN av WHO


September 23, 2019
IRLAB presents at the 2019 International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders


September 23, 2019
IRLAB presenterar på 2019 års ’International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders’


August 28, 2019 Regulatory
IRLAB delårsrapport januari – juni 2019


August 28, 2019
IRLAB to advance clinical development of IRL790 in LIDs based on in-depth analysis of positive Phase IIa results


August 28, 2019
IRLAB fortsätter klinisk utveckling i LIDs med IRL790 baserat på fördjupad analys av positiva Fas IIa-resultat


July 15, 2019 Regulatory
IRLAB reports top line results from Phase IIa study with IRL790


July 15, 2019 Regulatory
IRLAB rapporterar top line-resultat från Fas IIa studie med IRL790


May 28, 2019
IRLAB and research consortium awarded MSEK 2.9 Vinnova grant


May 28, 2019
IRLAB och forskningskonsortium tilldelas Vinnova bidrag på 2,9 MSEK


May 27, 2019
Today, May 27, is the last day of trading in IRLAB’s share before share split


May 27, 2019
Idag, den 27 maj, är sista dag för handel i IRLAB:s aktie före aktiesplit


May 17, 2019 Regulatory
IRLAB announces share split


May 17, 2019 Regulatory
IRLAB genomför aktiesplit


May 9, 2019
IRLAB completes recruitment for its Phase II study with IRL790 in Parkinson’s disease patients with dyskinesia


May 9, 2019
IRLAB slutför rekrytering till Fas II-studien med IRL790 för Parkinsons sjukdomspatienter med dyskinesi


April 25, 2019 Regulatory
IRLAB – Resolutions at Annual General Meeting 2019


April 25, 2019 Regulatory
IRLAB – beslut vid årsstämma 2019


April 25, 2019 Regulatory
IRLAB delårsrapport januari-mars 2019


April 3, 2019 Regulatory
IRLAB Therapeutics AB publishes annual report for 2018


April 3, 2019 Regulatory
IRLAB Therapeutics AB publicerar årsredovisning för 2018


March 26, 2019 Regulatory
IRLAB Therapeutics AB kallar till årsstämma den 25 april 2019


March 14, 2019
IRLAB adds sites to Phase II study with IRL790 and passes DSMB’s second safety review


March 14, 2019
IRLAB adderar kliniker till Fas II-studie med IRL790 och passerar DSMB:s andra säkerhetsgranskning


February 27, 2019 Regulatory
IRLAB bokslutskommuniké 2018
2018


December 18, 2018
IRLAB provides update on drug candidate IRL790’s clinical program


December 18, 2018
IRLAB uppdaterar om läkemedelskandidaten IRL790s kliniska program


December 6, 2018
Nature’s npj Parkinson’s Disease publishes clinical study with IRLAB’s drug candidate IRL790


December 6, 2018
Natures npj Parkinson’s Disease publicerar klinisk studie med IRLAB:s läkemedelskandidat IRL790


November 22, 2018
A new patent application for IRLAB’s drug candidate IRL752 has been published by World Intellectual Property Organization, WIPO


November 22, 2018
En ny patentansökan för IRLAB:s läkemedelskandidat IRL752 har publicerats av World Intellectual Property Organization, WIPO


November 14, 2018 Regulatory
IRLAB delårsrapport januari – september 2018


October 30, 2018
IRLAB provides in-depth information on results from successful Phase IIa study with IRL752 in Parkinson’s disease


October 30, 2018
IRLAB lämnar fördjupad information om resultat från framgångsrik Fas IIa-studie med IRL752 i Parkinsons sjukdom


September 26, 2018
IRLAB presents ISP at the CNS and Neurodegenerative Targets conference in Boston


September 26, 2018
IRLAB presenterar ISP vid konferensen CNS and Neurodegenerative Targets i Boston


September 20, 2018 Regulatory
Nomination committee appointed in IRLAB


September 20, 2018 Regulatory
Valberedningen i IRLAB utsedd


September 19, 2018 Regulatory
IRLAB nominates two new candidate drugs and updates the pipeline


September 19, 2018 Regulatory
IRLAB utser två nya läkemedelskandidater och uppdaterar projektportföljen


September 11, 2018
IRLAB Receives Notice of Allowance for U.S. Patent


September 11, 2018
IRLAB har erhållit notice of allowance för amerikanskt patent


August 30, 2018 Regulatory
IRLAB reports promising efficacy data from Phase IIa-study with IRL752


August 30, 2018 Regulatory
IRLAB rapporterar lovande effektdata från Fas IIa-studie med IRL752


August 29, 2018 Regulatory
IRLAB delårsrapport januari – juni 2018


June 29, 2018 Regulatory
IRLAB reports top-line results from Phase IIa study with IRL752


June 29, 2018 Regulatory
IRLAB rapporterar ”top-line” resultat från Fas IIa studie med IRL752


May 23, 2018 Regulatory
IRLAB Therapeutics has raised SEK 138.6 million in a directed share issue to top tier investors in the US and Sweden


May 23, 2018 Regulatory
IRLAB Therapeutics har genomfört en riktad nyemission om 138,6 mkr till topprankade investerare i USA och Sverige


May 17, 2018 Regulatory
IRLAB prepares for listing on the Nasdaq Stockholm main market


May 17, 2018 Regulatory
IRLAB förbereder notering på Nasdaq Stockholms huvudlista


May 16, 2018 Regulatory
IRLAB – Resolutions at Annual General Meeting 2018


May 16, 2018 Regulatory
IRLAB – Beslut vid årsstämma 2018


May 16, 2018 Regulatory
IRLAB delårsrapport januari – mars 2018


April 20, 2018 Regulatory
IRLAB Therapeutics AB (publ) publicerar årsredovisning 2017


April 13, 2018 Regulatory
IRLAB Therapeutics AB (publ) kallar till årsstämma den 16 maj 2018


March 12, 2018
International attention on IRLAB’s discovery platform


March 12, 2018
Internationell uppmärksamhet för IRLAB:s forskningsplattform


February 27, 2018 Regulatory
IRLAB Bokslutskommuniké 2017


January 31, 2018
IRLAB update on clinical Phase II pipeline – IRL752 and IRL790


January 31, 2018
IRLAB uppdaterar om pipeline i klinisk fas – mycket goda förutsättningar för fortsatt utveckling av båda läkemedelskandidaterna, IRL752 och IRL790
2017


November 15, 2017 Regulatory
IRLAB receives MHRA approval to conduct Phase II trials with IRL790 in Britain


November 15, 2017 Regulatory
IRLAB får tillstånd att genomföra Fas II-studie med IRL790 i Storbritannien


November 15, 2017 Regulatory
IRLAB delårsrapport januari – september 2017


October 5, 2017 Regulatory
IRLAB receives approval from the Finnish MPA (Fimea)


October 5, 2017 Regulatory
IRLAB erhåller tillstånd från finska läkemedelsverket


October 4, 2017
IRLAB starts Phase II study with IRL752 for the treatment of Parkinson’s disease dementia


October 4, 2017
IRLAB inleder Fas II-studie med IRL752 för behandling av demens vid Parkinsons sjukdom


September 20, 2017 Regulatory
Nomination committee appointed in IRLAB


September 20, 2017 Regulatory
Valberedningen i IRLAB utsedd


August 29, 2017 Regulatory
IRLAB delårsrapport april-juni 2017


August 25, 2017 Regulatory
IRLAB receives approval to initiate Phase II trials with IRL752


August 25, 2017 Regulatory
IRLAB erhåller tillstånd att genomföra Fas II-studie med IRL752


August 17, 2017
IRLAB signs agreement with TCTC to conduct Phase-2 study with IRL790


August 17, 2017 Regulatory
IRLAB signs agreement with TCTC to conduct Phase-2 study with IRL790


August 17, 2017 Regulatory
IRLAB tecknar avtal om Fas 2-studie med IRL790


June 30, 2017 Regulatory
IRLAB utser ny CFO och rekryterar forskare


May 24, 2017 Regulatory
IRLAB patentansöker om storskalig produktionsmetod


May 16, 2017 Regulatory
IRLAB – Beslut vid årsstämma 2017


May 16, 2017 Regulatory
IRLAB Therapeutics delårsrapport jan-mars 2017


May 15, 2017 Regulatory
IRLAB meddelar positiva resultat från studie med IRL790


April 24, 2017 Regulatory
Valberedningens förslag till styrelse i IRLAB Therapeutics AB


April 10, 2017 Regulatory
IRLAB Therapeutics AB (publ) publicerar årsredovisning för 2016


April 10, 2017 Regulatory
IRLAB Therapeutics AB (publ) kallar till årsstämma den 16 maj 2017


March 16, 2017 Regulatory
IRLAB Therapeutics AB (publ) rapporterar positiva resultat från kliniska Fas 1-studier för IRL752 och ingår avtal om att genomföra Fas 2-studier


February 28, 2017
Första handelsdag för IRLAB Therapeutics aktier på First North Premier


February 27, 2017 Regulatory
IRLAB Therapeutics AB (publ) Bokslutskommuniké för 2016


February 14, 2017
IRLAB Therapeutics offentliggör utfall i nyemission – första handelsdag planerad till 28 februari


February 10, 2017
IRLAB Therapeutics AB:s (publ) har godkänts för notering på First North Premier


January 30, 2017
IRLAB Therapeutics inleder teckningsperiod för nyemission inför listning på Nasdaq First North Premier


January 25, 2017
IRLAB Therapeutics ansöker om listning på Nasdaq First North Premier och offentliggör prospekt


January 24, 2017
IRL’s drug discovery platform, the Integrative Screening Process (ISP), and an application, has been published in ACS Chemical Neuroscience
2016
2015
2014