Newsroom

Latest

IRLABs IRL752 föreslås få det unika INN-namnet pirepemat av WHO

August 3, 2020

IRLAB meddelade idag att Världshälsoorganisationen (WHO) har föreslagit namnet pirepemat som ett ’International Nonproprietary Name’ (INN) för bolagets läkemedelskandidat IRL752, som utvecklas för att minska risken för fall hos patienter med Parkinsons sjukdom. Mot bakgrund av läkemedelskandidatens unika verkningsmekanism kom WHO till slutsatsen att IRL752 inte skall integreras i någon befintlig INN-stam i klassificeringssystemet. IRL752 har därför potential att bli en first-in-class behandling. INN-namnet pirepemat kommer att identifiera den aktiva läkemedelssubstansen i IRL752 under dess livstid bland sjukvårdspersonal, forskare och patienter över hela världen.

Read More >

IRLAB’s IRL752 is proposed pirepemat as a unique INN by WHO

August 3, 2020

IRLAB announced today that the World Health Organization (WHO) has proposed the name pirepemat as the International Nonproprietary Name (INN) for the company’s drug candidate IRL752, which is in development for decreasing the risk of falling in patients with Parkinson’s disease. Given the drug candidate’s unique mode of action, WHO concluded that IRL752 should not be incorporated into any existing INN stem in the classification system. IRL752 therefore has the potential to becoming a first-in-class treatment. The INN will identify the active pharmaceutical substance of IRL752 during its lifetime among healthcare professionals, scientists as well as patients worldwide.

Read More >

IRLAB:s kliniska läkemedelskandidat IRL752 publicerad i JPET

July 9, 2020

IRLAB meddelade idag att en vetenskaplig artikel som beskriver den unika farmakologiska profilen av IRL752, som utvecklas för behandling av balansnedsättning och fall vid Parkinsons sjukdom, har blivit accepterad och nu publicerats online i The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, JPET.

Read More >

IR contact

Viktor Siewertz, CFO
viktor.siewertz@irlab.se
+46(0)72 710 70 70