IRLABs mesdopetam presenteras på omslaget av topprankade vetenskapliga tidskriften JPET

June 24, 2020

IRLAB meddelade idag att den högt rankade tidskriften JPET presenterar IRLABs läkemedelskandidat mesdopetam (IRL790) på omslaget av senaste numret, 1 juli 2020. På omslaget illustreras hur mesdopetam binder till dopamin D3-receptorn. I den vetenskapliga artikeln beskrivs även läkemedelskandidatens gynnsamma effekter på systemnivå i hjärnan. Mesdopetam utvecklas för behandling av motoriska och psykiatriska symtom vid Parkinsons sjukdom.

”Vi är stolta över att IRLAB genom sin systembiologiska forskningsstrategi, ISP, upptäckt och utvecklat en unik läkemedelskandidat som nu lyfts fram på omslaget av en av de mer prestigefyllda vetenskapliga tidskrifterna inom området”, säger Nicholas Waters, VD på IRLAB. ”Det är mycket glädjande att IRLAB får detta erkännande”.

JPET, The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, är en högt rankad internationell tidskrift inom forskning kring farmakologi. Tidskriften är utgiven av The American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics.

I ett tidigare pressmeddelande meddelades att denna vetenskapliga artikel publicerades online som en del av JPET Fast Forward, vilken innehåller artiklar i manuskriptform som har accepterats och publicerats i JPET.

Artikeln: Waters, S. et al. Preclinical pharmacology of [2-(3-fluoro-5-methanesulfonylphenoxy)ethyl](propyl)amine (IRL790), a novel dopamine transmission modulator for the treatment of motor and psychiatric complications in Parkinson’s disease. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, DOI: https://doi.org/10.1124/jpet.119.264226

För vidare information

Nicholas Waters, VD                 
Tel: +46 730 75 77 01                
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Om IRLAB

IRLAB är ett svenskt forsknings- och läkemedelsutvecklingsbolag som fokuserar på att utveckla nya läkemedel för behandling vid Parkinsons sjukdom. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidater, mesdopetam (IRL790) och IRL752, vilka båda genomgått Fas IIa-studier, är avsedda för behandling av några av de svåraste symtomen relaterade till Parkinsons sjukdom: ofrivilliga rörelser (PD-LIDs), psykos (PD-P) och symtom som är kopplade till kognitiv försämring såsom försämrad balans och ökad risk för fall (PD-Fall). Genom den egenutvecklade forskningsplattformen ISP (Integrative Screening Process) upptäcker och utvecklar IRLAB läkemedelskandidater för sjukdomar relaterade till det centrala nervsystemet (CNS) där stora växande medicinska behov föreligger. Förutom de kliniska kandidaterna har ISP-plattformen dessutom genererat flera CNS-program som nu är i preklinisk fas. IRLAB:s Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-528 00 399. Mer information på www.irlab.se.

Quotes

"Vi är stolta över att IRLAB genom sin systembiologiska forskningsstrategi, ISP, upptäckt och utvecklat en unik läkemedelskandidat som nu lyfts fram på omslaget av en av de mer prestigefyllda vetenskapliga tidskrifterna inom området. Det är mycket glädjande att IRLAB får detta erkännande." Nicholas Waters, VD