IRLAB:s IRL790 får nya namnet ’mesdopetam’

February 4, 2020

IRLAB har beslutat att använda namnet mesdopetam för läkemedelskandidaten IRL790 efter att Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderat namnet som ’International Nonproprietary Name’ (INN). WHO drar slutsatsen att IRL790 är helt unik i sin verkningsmekanism och har därför tilldelat IRL790 ett INN-namn som kan komma att markera en ny substansklass i det befintliga klassificeringssystemet för läkemedelssubstanser. INN-namnet kommer att tjäna till att identifiera den aktiva läkemedelssubstansen mesdopetam (IRL790) i hela världen.

Nicholas Waters, VD på IRLAB, kommenterade ”Det är glädjande att IRL790 rekommenderats namnet mesdopetam, vilket understryker att den är en “first in class” substans med ny verkningsmekanism och som därmed har möjlighet att bli det första i en helt ny klass läkemedel för behandling av komplikationer vid Parkinsons sjukdom. Mesdopetam har en unik verkningsmekanism, vilket indikerar att en behandling baserad på substansen kan medföra bättre och andra terapeutiska effekter än nuvarande läkemedelsklasser och därigenom skapa större värde för patienter och vården. Att WHO delar vår bedömning av unikiteten för mesdopetam är ett kvitto på att IRLAB lyckas med att upptäcka och utveckla nyskapande läkemedelskandidater”

INN-systemet är ett WHO-reglerat klassificeringssystem som har skapats för att underlätta identifiering av farmaceutiska ämnen eller aktiva läkemedelsingredienser på ett unikt och globalt erkänt sätt. Genom systemet finns en tydlig identifiering av ett läkemedel vilket möjliggör säker förskrivning och utdelning av medicin till patienter. Förslaget och rekommendationen av ett INN, även känt som generiskt substansnamn, markerar därför ett viktigt steg i utvecklingen mot ett nytt läkemedel. WHO publicerar två listor per år med nya rekommenderade INN-namn, mesdopetam kommer att inkluderas under året.

För vidare information

Nicholas Waters, VD                 
Tel: +46 730 75 77 01                
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Om mesdopetam (IRL790)

Mesdopetam (IRL790) är under utveckling för behandling av levodopa-inducerade dyskinesier vid Parkinsons sjukdom (PD-LIDs) med målet att förlänga tiden då levodopabehandlingen hjälper mot grundsymtomen utan att patienten upplever besvärliga dyskinesier, så kallad ”good ON-time". I prekliniska studier har IRL790 visat sig minska ofrivilliga rörelser som uppträder efter en period av behandling med levodopa. En Fas IIa studie i Parkinsonpatienter med dykinesier avslutades under 2019 och indikerade effekt vid LIDs. I prekliniska studier har mesdopetam (IRL790) dessutom uppvisat antipsykotiska egenskaper. Bolaget anser att mesdopetam (IRL790) således har potential att samtidigt behandla både dyskinesier och psykos (PD-P) vid Parkinsons sjukdom.

Om IRLAB

IRLAB är ett svenskt forsknings- och läkemedelsutvecklingsbolag som fokuserar på att utveckla nya läkemedel för behandling vid Parkinsons sjukdom. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidater, mesdopetam (IRL790) och IRL752, vilka båda genomgått Fas IIa-studier, är avsedda för behandling av några av de svåraste symtomen relaterade till Parkinsons sjukdom: ofrivilliga rörelser (PD-LIDs), psykos (PD-P) och symtom som är kopplade till kognitiv försämring såsom försämrad balans och ökad risk för fall (PD-Fall). Genom den proprietära forskningsplattformen ISP (Integrative Screening Process) upptäcker och utvecklar IRLAB läkemedelskandidater för sjukdomar relaterade till det centrala nervsystemet (CNS) där stora växande medicinska behov föreligger. Förutom de kliniska kandidaterna har ISP-plattformen dessutom genererat flera CNS-program som nu är i preklinisk fas. IRLAB:s Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-528 00 399. Mer information på www.irlab.se.

Documents & Links

Quotes

"Det är glädjande att IRL790 rekommenderats namnet mesdopetam, vilket understryker att den är en "first in class" substans med ny verkningsmekanism och som därmed har möjlighet att bli det första i en helt ny klass läkemedel för behandling av komplikationer vid Parkinsons sjukdom. Mesdopetam har en unik verkningsmekanism, vilket indikerar att en behandling baserad på substansen kan medföra bättre och andra terapeutiska effekter än nuvarande läkemedelsklasser och därigenom skapa större värde för patienter och vården. Att WHO delar vår bedömning av uniciteten för mesdopetam är ett kvitto på att IRLAB lyckas med att upptäcka och utveckla nyskapande läkemedelskandidater." Nicholas Waters, VD