IRLAB:s Fas IIa-studie med IRL752 publiceras i Movement Disorders

March 23, 2020

IRLAB meddelade idag att en vetenskaplig publikation baserad på resultat från den kliniska fas IIa-studien med IRL752 i patienter med Parkinsons sjukdom har accepterats och publicerats i den vetenskapliga tidskriften Movement Disorders.

”Det är viktigt med extern validering av vår forskning och läkemedelsutveckling. Publicering av kliniska studieresultat i en högt rankad tidskrift som Movement Disorders är en central del i utvecklingen av IRL752 och en milstolpe för bolaget. Målet med IRL752 är att förbättra balans och minska risken för fall i patienter med Parkinsons sjukdom, det största behandlingsbehovet vid Parkinsons sjukdom”, säger Joakim Tedroff, CMO på IRLAB.

Movement Disorders är en högt rankad internationell tidskrift där utvalda studier relaterade till neurologiska sjukdomar inom klinisk forskning och grundforskning publiceras.

IRL752, som är den ena av IRLAB:s två läkemedelskandidater i Fas II, utvecklas för behandling av balansnedsättning (postural dysfunktion) och fall vid Parkinsons sjukdom. Resultaten från den kliniska fas IIa-studien, som nu publicerats, tyder på att IRL752 har potential att förbättra balans och minska risken för fall. IRL752 har egenskapen att öka halterna av signalämnena noradrenalin och dopamin i hjärnbarkens främre delar samt att aktivera specifika gener involverade i nervcellernas kontakter. I klinisk forskning har det visats att både signalämnena noradrenalin och dopamin minskar i hjärnbarkens främre delar vid Parkinsons sjukdom. Effekterna av denna minskning skulle genom behandling med IRL752 kunna motverkas och då leda till förbättring av balans, kognitiva och psykiatriska symtom för dessa patienter. En fas IIb-studie med läkemedelskandidaten planeras att påbörjas under 2020 för att utvärdera effekter av IRL752 på fallfrekvens jämfört med placebo.

Publikationen: Svenningsson, P. et al. (2020) A Phase 2a Trial Investigating the Safety and Tolerability of the Novel Cortical Enhancer IRL752 in Parkinson’s Disease Dementia. Mov Disord. doi:10.1002/mds.28020

Länk till Movement Disorders: https://www.movementdisorders.org/MDS/Journals.htm

För mer information

Nicholas Waters, VD                 
Tel: +46 730 75 77 01                
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Joakim Tedroff, CMO 
Tel: +46 70 760 16 91
E-post: joakim.tedroff@irlab.se

Om IRLAB

IRLAB är ett svenskt forsknings- och läkemedelsutvecklingsbolag som fokuserar på att utveckla nya läkemedel för behandling vid Parkinsons sjukdom. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidater, mesdopetam (IRL790) och IRL752, vilka båda genomgått Fas IIa-studier, är avsedda för behandling av några av de svåraste symtomen relaterade till Parkinsons sjukdom: ofrivilliga rörelser (PD-LIDs), psykos (PD-P) och symtom som är kopplade till kognitiv försämring såsom försämrad balans och ökad risk för fall (PD-Fall). Genom den egenutvecklade forskningsplattformen ISP (Integrative Screening Process) upptäcker och utvecklar IRLAB läkemedelskandidater för sjukdomar relaterade till det centrala nervsystemet (CNS) där stora växande medicinska behov föreligger. Förutom de kliniska kandidaterna har ISP-plattformen dessutom genererat flera CNS-program som nu är i preklinisk fas. IRLAB:s Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-528 00 399. Mer information på www.irlab.se.

Quotes

"Det är viktigt med extern validering av vår forskning och läkemedelsutveckling. Publicering av kliniska studieresultat i en högt rankad tidskrift som Movement Disorders är en central del i utvecklingen av IRL752 och en milstolpe för bolaget. Målet med IRL752 är att förbättra balans och minska risken för fall i patienter med Parkinsons sjukdom, det största behandlingsbehovet vid Parkinsons sjukdom." Joakim Tedroff, CMO