IRLAB publicerar årsredovisning för 2019

April 7, 2020

IRLAB meddelade idag att bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2019 har publicerats och nu finns tillgänglig på bolagets webbplats.

”Vi har nu två läkemedelskandidater med nya verkningsmekanismer som har levererat mycket positiva resultat i Fas IIa-studier vid Parkinson. Detta bekräftar innovationshöjden i vår forskningsplattform ISP. Vi går nu in i ”develop for launch”-fas med mesdopetam och IRL752 och fortsätter utvecklingen av våra prekliniska projekt mot Fas I-studier”, säger Nicholas Waters, vd.

IRLAB:s årsredovisning för 2019 bifogas detta pressmeddelande och finns också tillgänglig som nedladdningsbar pdf på följande adress: www.irlab.se/investor-relations/financial-reports/.

För mer information

Nicholas Waters, VD                 
Tel: +46 730 75 77 01                
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Viktor Siewertz, CFO 
Tel: +46 727 10 70 70 
E-post: viktor.siewertz@irlab.se

Om IRLAB

IRLAB är ett svenskt forsknings- och läkemedelsutvecklingsbolag som fokuserar på att utveckla nya läkemedel för behandling vid Parkinsons sjukdom. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidater, mesdopetam (IRL790) och IRL752, vilka båda genomgått Fas IIa-studier, är avsedda för behandling av några av de svåraste symtomen relaterade till Parkinsons sjukdom: ofrivilliga rörelser (PD-LIDs), psykos (PD-P) och symtom som är kopplade till kognitiv försämring såsom försämrad balans och ökad risk för fall (PD-Fall). Genom den proprietära forskningsplattformen ISP (Integrative Screening Process) upptäcker och utvecklar IRLAB läkemedelskandidater för sjukdomar relaterade till det centrala nervsystemet (CNS) där stora växande medicinska behov föreligger. Förutom de kliniska kandidaterna har ISP-plattformen dessutom genererat flera CNS-program som nu är i preklinisk fas. IRLAB:s Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-528 00 399. Mer information på www.irlab.se.

Quotes

"Vi har nu två läkemedelskandidater med nya verkningsmekanismer som har levererat mycket positiva resultat i Fas IIa-studier vid Parkinson. Detta bekräftar innovationshöjden i vår forskningsplattform ISP. Vi går nu in i ”develop for launch”-fas med mesdopetam och IRL752 och fortsätter utvecklingen av våra prekliniska projekt mot Fas I-studier." Nicholas Waters, VD