IRLAB lanserar ny webbplats

February 6, 2020

IRLAB meddelade idag att en ny webbplats, www.irlab.se, har lanserats. Den nya webbplatsen ger marknaden tydligare information om IRLAB och dess verksamhet. Detta är en av flera förberedande aktiviteter som IRLAB genomför inför den planerade flytten till Stockholmsbörsens huvudlista under 2020.

Nicholas Waters, VD på IRLAB, kommenterade ” Vi lanserar en ny hemsida med nya tekniska lösningar och breddad information om vår verksamhet och de läkemedelsutvecklingsprojekt bolaget bedriver. Vi har som mål att under 2020 ansöka om och lista bolagets aktie på Stockholmsbörsens huvudlista. Både lanseringen av hemsidan och nyemissionen som bolaget genomför under februari är viktiga steg i denna process.”

IRLAB börsnoterades den 28 februari 2017 på Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Market.

För vidare information

Nicholas Waters, VD                 
Tel: +46 730 75 77 01                
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Om IRLAB

IRLAB är ett svenskt forsknings- och läkemedelsutvecklingsbolag som fokuserar på att utveckla nya läkemedel för behandling vid Parkinsons sjukdom. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidater, mesdopetam (IRL790) och IRL752, vilka båda genomgått Fas IIa-studier, är avsedda för behandling av några av de svåraste symtomen relaterade till Parkinsons sjukdom: ofrivilliga rörelser (PD-LIDs), psykos (PD-P) och symtom som är kopplade till kognitiv försämring såsom försämrad balans och ökad risk för fall (PD-Fall). Genom den proprietära forskningsplattformen ISP (Integrative Screening Process) upptäcker och utvecklar IRLAB läkemedelskandidater för sjukdomar relaterade till det centrala nervsystemet (CNS) där stora växande medicinska behov föreligger. Förutom de kliniska kandidaterna har ISP-plattformen dessutom genererat flera CNS-program som nu är i preklinisk fas. IRLAB:s Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-528 00 399. Mer information på www.irlab.se.

Documents & Links