Remuneration

Remuneration to board of directors

At the Annual General Meeting 2021, it was resolved that the remuneration to the Chair will be SEK 400,000 and SEK 200,000 to each of the members. Additionally, the Board’s audit committee Chair will receive a total of SEK 75,000 and each committee member SEK 50,000, and the Board’s remuneration committee Chair will receive SEK 50,000 and each committee member SEK 30,000.

NameBoard functionAudit committeeRemuneration committee
Gunnar OlssonChairChair
Carola LemneVice chairMember
Lars AdlerssonMemberMember
Martin NicklassonMemberMember
Rein PiirMemberChair
Lena TorlegårdMemberMember

Guidelines for remuneration to members of senior management

Remuneration policy resolved at the AGM on May 7, 2020
In principal, the guidelines mean that member of senior management must be offered market compensation.

Read full policy (in Swedish only) >

Remuneration policy resolved at the AGM on April 25, 2019
In Swedish only.

Ersättningsfrågor behandlas av styrelsens ersättningsutskott och beslutas av styrelsen i sin helhet. Bolaget är kollektivanslutet och följer därmed gällande avtal och regler. VD och Bolagets ledningsgrupp utgör Bolagets ledande befattningshavare. Dessa ska erbjudas en marknadsmässig kompensation, som ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Ersättningen ska bestå av fast lön och pension, med syfte att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande. För VD gäller en ömsesidig uppsägningstid om 18 månader och för övriga ledande befattningshavare ska uppsägningstid enligt gällande kollektivavtal tillämpas. Inget avgångsvederlag utöver lön under uppsägningstiden förekommer.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Remuneration policy resolved at the AGM on May 16, 2018
In Swedish only.

Ersättningsfrågor behandlas av styrelsens ersättningsutskott och beslutas av styrelsen i sin helhet. Bolaget är kollektivanslutet och följer därmed gällande avtal och regler. VD och Bolagets ledningsgrupp utgör Bolagets ledande befattningshavare. Dessa ska erbjudas en marknadsmässig kompensation, som ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Ersättningen ska bestå av fast lön och pension, med syfte att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande. För VD gäller en ömsesidig uppsägningstid om 18 månader och för övriga ledande befattningshavare ska uppsägningstid enligt gällande kollektivavtal tillämpas. Inget avgångsvederlag utöver lön under uppsägningstiden förekommer.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Share- and share-price-related incentive schemes

Warrants

IRLAB Therapeutics AB has 196,775 warrants outstanding held by members of the management team and directors of the board. The strike price is SEK 82.70. The maximum dilution effect from the warrants is roughly 0.48 %.

Class B shares

IRLAB Therapeutics AB has had a share-price-related incentive scheme which consisted of Class B shares that could be converted to Class A shares. All holders of Class B shares executed their rights to convert the Class B shares to Class A shares during June 2019. In this conversion, 277,979 Class B shares were converted to an equal amount of Class A shares.

As a consequence of the scheme, the initial Class B owners still own Class B shares, but has no right to convert any further shares to Class A shares. The Class B shares has one vote per share (equal to Class A shares) but does not give the owner any economic rights (dividend, preference in a liquidation or any other economic right).

The incentive program consisted of 357,755 Class B shares held by officers and board members of IRLAB. The terms are set in the Articles of Association. To summarize, a Class B share could be converted to Class A shares in relation to the value increase of the Class A shares. Conversion could be executed no later than June 30, 2023.

Simplified, a Class B share was worth 100% of the value of a Class A share between 18.194 SEK and 82.70 SEK and 10% of the value above 82.70 SEK.

Class B shares can only be issued once and conversion can only be accepted once for each shareholder.

Read full terms the Articles of Associations >