Transforming life for patients with Parkinson’s disease

Developing novel treatments for Parkinson’s disease, driving change for patients with the most troublesome symptoms: involuntary movements occurring upon long-term use of levodopa (LIDs) and impaired balance leading to falls.

Two clinical phase II candidates

Mesdopetam (IRL790) in development to treat levodopa-induced dyskinesia (LIDs), i.e. involuntary movements occurring upon long-term treatment with levodopa in Parkinson’s disease. Read more >

IRL752 in development to treat impaired balance (postural dysfunction) leading to falls in Parkinson’s disease. Read more >

Proprietary technology platform

The research and development program is generated by the proprietary technology platform, the Integrative Screening Process (ISP). Read more >

Annual General Meeting 2020

IRLAB held the annual general meeting 2020 on May 7. Read more >

Latest press release

IRLAB:s Fas IIb/III-studie vid Parkinsons sjukdom inriktas mot god rörelseförmåga

June 4, 2020

IRLAB:s kommande kliniska Fas IIb/III-studie med mesdopetam (IRL790) som utvecklas för behandling av levodopa-inducerade dyskinesier (LIDs) vid Parkinsons sjukdom, har designats med följande huvuddrag:

· Ca 140 patienter jämnt fördelade på fyra grupper: tre dosnivåer av mesdopetam och en placebogrupp, med tre månaders behandlingstid.
· Det primära utfallsmåttet är förändringen av dagligt antal timmar med god rörelseförmåga utan besvärande dyskinesier (“Good ON”), mätt med patientdagbok.
· Studien planeras att genomföras vid kliniker i Europa och USA.

Fördjupad explorativ analys av data från Fas IIa-studien med mesdopetam i Parkinsonpatienter med LIDs (levodopainducerade dyskinesier, ofrivilliga överrörelser) indikerar att den dagliga tiden utan besvärande överrörelser, så kallad ”Good ON”, ökar dosberoende. I studien uppnåddes den bästa effekten vid dosen 7,5 mg två gånger dagligen, då “Good ON” ökade med 5,6 timmar per dag. För placebo var motsvarande förändring 1 timme (p<0,002). Detta är en betydande förlängning av “Good ON” för dessa patienter, som före dosering hade ca 6,3 timmar “Good ON” per dag. Högre doser visade ingen ytterligare fördel för patienterna.

Read More >
Latest presentation

Nicholas Waters, CEO, presents at Redeye’s Growth Day 2020

June 2, 2020 Read More >