Transforming life for patients with Parkinson’s disease

Developing novel treatments for Parkinson’s disease, driving change for patients with the most troublesome symptoms: involuntary movements occurring upon long-term use of levodopa (LIDs) and impaired balance leading to falls.

Two clinical phase II candidates

Mesdopetam (IRL790) in development to treat levodopa-induced dyskinesia (LIDs), i.e. involuntary movements occurring upon long-term treatment with levodopa in Parkinson’s disease. Read more >

IRL752 in development to treat impaired balance (postural dysfunction) leading to falls in Parkinson’s disease. Read more >

Proprietary technology platform

The research and development program is generated by the proprietary technology platform, the Integrative Screening Process (ISP). Read more >

Annual General Meeting 2020

IRLAB held the annual general meeting 2020 on May 7. Read more >

Latest press release

IRLABs IRL752 föreslås få det unika INN-namnet pirepemat av WHO

August 3, 2020

IRLAB meddelade idag att Världshälsoorganisationen (WHO) har föreslagit namnet pirepemat som ett ’International Nonproprietary Name’ (INN) för bolagets läkemedelskandidat IRL752, som utvecklas för att minska risken för fall hos patienter med Parkinsons sjukdom. Mot bakgrund av läkemedelskandidatens unika verkningsmekanism kom WHO till slutsatsen att IRL752 inte skall integreras i någon befintlig INN-stam i klassificeringssystemet. IRL752 har därför potential att bli en first-in-class behandling. INN-namnet pirepemat kommer att identifiera den aktiva läkemedelssubstansen i IRL752 under dess livstid bland sjukvårdspersonal, forskare och patienter över hela världen.

Read More >
Latest presentation

Nicholas Waters, CEO, presents at Redeye’s Growth Day 2020

June 2, 2020 Read More >